Навчально-методичні матеріали

Шановні студенти, магістранти та аспіранти!

Кафедра українознавства пропонує вам комплект навчально-методичних матеріалів із загальноосвітніх та профілюючих дисциплін. Сподіваємось, вони стануть вам у нагоді при підготовці до лекційних і практичних занять, а також будуть запорукою успішної самостійної роботи.

План та тези лекцій з дисципліни «Історія української культури»

Лекція 1. Введення до дисципліни. Філософсько-теоретичні основи історії української культури.
Лекція 2.
Прадавня культура на теренах України. Дохристиянські вірування (1,5 тис. рр. до н. е. – ІХ ст.)
Лекція 3.
Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (Х–ХІІІ ст.)
Лекція 4.
Ренесанс як явище в українській культурі (ХІV–ХVІ ст.)
Лекція 5.
Феномен українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
Лекція 6.
Дискурс просвітництва та романтизму в Україні  (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)
Лекція 7.
Культура України другої половина ХІХ – початку ХХ ст.
Лекція 8.
Українська культура радянської доби (1920–1991)
Лекція 9.
Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Історія української культури»

Практичне заняття 1. Введення до дисципліни. Філософсько-теоретичні основи історії української культури.
Практичне заняття 2. Прадавня культура на теренах України. Дохристиянські вірування (1,5 тис. рр. до н. е. – ІХ ст.).
Практичне заняття 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (Х – ХІІІ ст.).
Практичне заняття 4. Ренесанс як явище в українській культурі (ХІV–ХVІ ст.).
Практичне заняття 5. Феномен українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.). Ідейні та естетичні засади культури бароко. Своєрідність формування українського Бароко.
Практичне заняття 6. Дискурс просвітництва та романтизму в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).
Практичне заняття 7. Культура України другої половина ХІХ – початку ХХ ст.
Практичне заняття 8. Українська культура радянської доби (1920–1991).
Практичне заняття 9. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

Роздатковий матеріал до курсу "Історія української культури"

Пропонуємо вашій увазі роздатковий матеріал з курсу "Історія української культури"

Завантажити (*.pdf)


Українська мова (за професійним спрямуванням)

Загальні методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)

Українська мова (за професійним спрямуванням). Лекції

 Лекція 1. Державна мова – мова професійного спрямування.
Лекція 2. Стилі сучасної української літературної мови.
Лекція 3. Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах.
Лекція 4. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні.
Лекція 5. Лексичні засоби української мови за професійним спрямуванням. Термінологічна і виробничо-технічна лексика.
Лекція 6. Морфологічні засоби української мови за професійним спрямуванням.
Лекція 7. Синтаксичні засоби української мови у професійному мовленні.
Лекція 8. Культура усного професійного спілкування. Типи і форми усного спілкування. Мовленнєвий етикет.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве