Навчально-методичні матеріали

История Украины

Пособие для студентов-иностранцев / Под редакцией профессора В.Н. Гребенникова

Загрузить..

Історія української культури

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів усіх спеціальностей.

Завантажити..

Історія України: тематика лекційних і практичних занять

Дисципліна «Історія України» передбачена навчальним планом підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» усіх спеціальностей. «Історія України» належить до гуманітарного циклу підготовки і має на меті дати глибокі наукові знання з історії виникнення і розвитку українського народу, його державності, суспільно-політичних, соціально-економічних і національно-культурних процесів, які відбувалися в Україні, сформувати у студентів як майбутніх спеціалістів активну життєву позицію, уміння застосовувати досвід вітчизняної історії, зокрема, історії розвитку світової та вітчизняної авіації у своїй діяльності.

Історія України: конспект лекцій. Лекції 5-8

Тема 5. Українські землі під владою двох імперій (ХІХ – початок ХХ ст.). Україна в роки першої світової війни.
Тема 6. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920 рр.). Відродження української державності.
Тема 7. Україна в міжвоєнний період (1921–1939 рр. ). Становлення української авіації в 20-30 рр. ХХ ст. Історія заснування Київського авіаційного інституту.
Тема 8. Україна незалежна держава (1991 – до сьогодення). НАУ сьогодні: здобутки та досягнення.

Історія України: конспект лекцій. Лекції 1-4

Тема 1. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Стародавня історія України. перші державні утворення. походження та розселення східних слов’ян.
Тема 2. Українські землі у складі Литви і Польщі. Соціально-економічні та політичні процеси в ХIV – першій половині XVII ст.ст. Зародження українського козацтва.
Тема 3. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького. відновлення української державності.
Тема 4. Українська державність в середині XVIІ – XVIІІ ст. поступове обмеження та ліквідація української автономії.

Історія України

Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання домашнього  завдання для студентів усіх спеціальностей / уклад.: І. І. Тюрменко [та ін.]. – К.: Вид-во нац. авіац. у-ту «НАУ-друк», 2009. – 44 с.

Завантажити.. (*.pdf)

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве