Для здобувачів ступенів "Бакалавр", "Магістр" та PhD

Факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр»
та освітньо-наукового ступеня PhD за такими спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність

035 «Філологія»
Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма – Політологія – набір з 2019 року

053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія
Освітньо-професійна програма – Практична психологія
Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу

054 «Соціологія»
Освітньо-професійна програма – Соціологія
Освітньо-професійна програма – Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів

231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота

ОС «Магістр»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність

033 «Філософія»
Освітньо-професійна програма – Філософія комунікації – набір з 2019 року (завантажити буклет)

035 «Філологія»
Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія
Освітньо-професійна програма – Практична психологія
Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу (заочна форма)

054 «Соціологія»
Освітньо-професійна програма – Соціологія

231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота

Освітньо-науковий ступінь PhD

015 – Професійна освіта
053 – Психологія
054 – Соціологія

 

Спеціальність Випускова кафедра
(ЗНО станом на 2019 рік)

029 Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Спеціалізація (освітня програма):
Документознавство та інформаційна діяльність

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Програми вступу (фахове, вступне) на 2 курс
Програми вступу (фахове, вступне) на 3 курс
Програми вступу (фахове, додаткове, рейтинг) на 5 курс 

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра історії та документознавства

 

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Українська мова та література            0,3
2. Історія України                                  0,35
3. Математика або Іноземна мова           0,25

НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Географія 0,25


035 Філологія

Спеціалізація (освітня програма):
035.041 Германські мови та
літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Програми вступу (фахове, вступне) на 2 курс
Програми вступу (фахове, вступне) на 3 курс
Програми вступу (фахове, додаткове, рейтинг) на 5 курс 

Завантажити презентаційні матеріали

Кафедра англійської філології і перекладу

БЮДЖЕТНА та НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЇ

1. Українська мова та література 0,3
2. Іноземна мова 0,35
3. Історія України або Географія 0,25

052 Політологія

Спеціалізація (освітньо-професійна програма)

Політологія

 

Кафедра соціології та політології

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ 

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Математика або Іноземна мова 0,25

НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

1.Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Географія 0,25

053 Психологія

Спеціалізації (освітні програми):

Психологія 

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Завантажити презентаційні матеріали

Психологія бізнесу (небюджетна пропозиція)

(ОС "Бакалавр" - стаціонар,
ОС "Магістр" - заочна форма)

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Практична психологія

Завантажити презентаційні матеріали   

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Програми вступу (фахове, вступне) на 2 курс
Програми вступу (фахове, вступне) на 3 курс
Програми вступу (фахове, додаткове, рейтинг) на 5 курс 

Кафедра авіаційної психології
Кафедра педагогіки та психології 
професійн
ої освіти
 

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ  

1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,35
3. Біологія або Іноземна мова 0,25

НЕБЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Українська мова та література 0,3
2. Біологія 0,35
3. Історія України або Іноземна мова 0,25

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Математика або Іноземна мова 0,25

054 Соціологія

Спеціалізації (освітні програми):

Соціологія
Завантажити презентаційні матеріали

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Соціологічна експертиза соціально-
політичних процесів (Н)

Завантажити презентаційні матеріали

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»

Програми вступу (фахове, вступне) на 2 курс
Програми вступу (фахове, додаткове, рейтинг) на 5 курс 

Кафедра соціології та політології

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ 

1. Українська мова та література 0,3
2. Математика 0,35
3. Історія України або Іноземна мова 0,25

НЕБЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Біологія 0,25 

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Географія 0,25

231 Соціальна робота

Спеціалізація (освітня програма):
Соціальна робота

Завантажити презентаційні матеріали

Освітньо-професійна програма ОС «Бакалавр»
Освітньо-професійна програма ОС «Магістр»

Програми вступу (фахове, вступне) на 2 курс
Програми вступу (фахове, вступне) на 3 курс
Програми вступу (фахове, додаткове, рейтинг) на 5 курс 

Кафедра соціальних технологій

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ  

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Математика 0,25 

НЕБЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Іноземна мова або Географія 0,25 

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України 0,35
3. Біологія або Іноземна мова 0,25

 

 

Відеопрезентації факультету


 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве