Кафедра англійської філології і перекладу є випусковою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр», «Спеціаліст» за напрямом «Філологія». Свою навчально-наукову діяльність кафедра здійснює, орієнтуючись на потреби авіаційної галузі у висококваліфікованих перекладачах, обізнаних з авіаційною та технічною термінологією. Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри в різні роки сягала від 17 до 23 осіб сьогодні. Серед них 2 доктори наук та 14 кандидатів наук. Науково-педагогічні працівники кафедри мають значний науково-педагогічний досвід, презентують наукову традицію українського перекладу, є відомими фахівцями в галузі англійської філології та перекладу.


Структурні підрозділи:

У складі кафедри функціонують лабораторія навчання комп’ютерного перекладу, лабораторія мультимедійних технологій навчання перекладу, лабораторія інтерактивних стратегій навчання, лабораторія проектування індивідуальних освітніх траєкторій, методичний кабінет, відеотека.Контактна інформація

Кафедра розташована у корпусі № 8, на 14 поверсі

Завідувач кафедри – ауд. 8.1403; тел. 406-68-36

Викладацька – ауд. 8.1409; тел. 406-70-92

Методичний кабінет та відеотека – ауд. 8.1411; тел. 406-72-81

Лабораторія навчання комп'ютерного перекладу – ауд. 8.1405; тел. 406-75-07

Лабораторія мультимедійних технологій навчання перекладу – ауд. 8.1406

Лабораторія інтерактивних стратегій навчання – ауд. 8.1412

Лабораторія проектування індивідуальних освітніх траєкторій – ауд. 8.1402

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве