Реалізація проєкту

База реалізації проєкту

Основною базою для реалізації проєкту є Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра іноземних мов і перекладу Національного авіаційного університету.
Кафедра іноземних мов і перекладу НАУ має у своєму розпорядженні комп’ютери, приєднані до мережі Інтернет, програмне забезпечення, необхідне для реалізації проєкту. Усі учасники проєкту мають сформовану інформаційно-комунікаційну компетентність, яка дозволить їм використати наявне обладнання для успішної реалізації завдань проєкту. Матеріально-технічна база (навчальні аудиторії, лабораторія, бібліотека, конференц-зал тощо) є достатньою для реалізації проєкту.
У Національному авіаційному університеті є все необхідне матеріально-технічне (аудиторії, конференц-зали, бібліотеки, лабораторії, мультимедійні дошки, графопроектори, публікаційний відділ тощо) та програмне забезпечення для реалізації основних етапів проєкту.

 

Результати реалізації проєкту: публікації, розробки, наукові заходи

1. Мельник Н. І. Трансформації вищої освіти в період постпандемії в сучасних наукових дослідженнях. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 80. Т. 2. 2022. с. 81–86. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.2.15 (Стаття у фаховому вітчизняному виданні)
2. Мельник Н. І. Особливості готовності університетської спільноти до навчальної та професійної діяльності в умовах війни. Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості (в умовах війни): зб.наук.пр. К. : 2022, С. 101-110. (Тези доповідей)
3. Ковтун О., Кокарєва А., Ладогубець Н. Первинна реакція української університетської спільноти на технологічні виклики забезпечення освітнього процесу в умовах війни. – Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості (в умовах війни): зб.наук.пр. К. : 2022, С. 72-77. (Тези доповідей)
4. Мельник Н. І. Виклики перед науково-педагогічними кадрами вищої освіти в Україні після пандемії: визначення та аналіз проблеми/ Вища освіта в умовах пандемії / Під заг. ред. Н. В. Ладогубець, А. М. Кокарєвої. – К.: Талком, 2021. – С. 117-138. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). (Кол. монографія)

5. Melnyk N., Stepanova T., Sytchenko A., Zaplatynska A., Korniienko I. (2022). Сhallenges for scientific and pedagogical staff of universities after pandemia 2019. Eduweb, 2022, abril-junio, v.16, n.2. P. 9-29. DOI: https://doi.org/ 10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.1 (Стаття у НМБ WOS)

6. Ковтун О.В. Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців у період пандемії та постпандемії: досвід Гарвардського університету // Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зб. наукових праць за матеріалами між. наук.-практ. конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», присвяченої 205-річчю Університету Ушинського / За наук. ред. А. М. Богуш. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022. – С. 44-49.

7. Питальник «Українська наука і студентство не мовчить! Опитування щодо організації освітнього процесу в умовах російської агресії та після пандемії» : підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». / Укл. Н. Мельник, О.В. Ковтун, Н.В. Ладогубець, Л. В. Помиткіна https://docs.google.com/forms/d/1btfyT76_z3CMNZYSlW4Xs9XhVij5-Fy5UUnrMxe63Cw/edit
8. Питальник «Українська наукова спільнота: повернення до роботи в умовах війни. підготовлений в рамках наукового проекту» : підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». / Укл. Н. Мельник, О.В. Ковтун, Н.В. Ладогубець, Е. В. Лузік 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/10NVCXUXZ5coqh1PihPOVV7eo8e2c-TIjPfZx4evYa90/edit#responses

8. Кокарєва А. Особливості дистанційного навчання здобувачів вищої освіти в умовах війни//Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Х Міжнародна конференція. – м. Київ, Національний авіаційний університет, 30 квітня 2022 р. – К. – НАУ, 2022. – С.52-53. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://pppo.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Zbirnyk-tez-Kh-Mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-Aktualni-problemy-vyshchoi-profesiinoi-osvity-2_2022.pdf
8. Pomytkin E., Pomytkina L., Ivanova O. Electronic resources for studying the emotional states of new ukrainian school teachers during THE COVID-19 PANDEMIC. Information Technologies and Learning Tools, 267-280, 2020 https://publons.com/wos-op/institution/234405/
9. Yakovytska, L.S., Pomytkina, L.V., Synyshyna, V.M., Ichanska, O.M., Hordiienko, K.O. Computer addiction as a new way of personal self-realization of student youth. Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2022, 2288(1), 012040. https://www.scopus.com/authid/detail.uri
10. Помиткіна Л. В., Ковтун О. В., Ладогубець Н. В. Трансформація освіти в постпандемічний період: аналітичний огляд. Наукові перспективи, 2022, 3(3) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/download/1159/1156&ved=2ahUKEwi6nur83qz5AhUFSuUKHbNAC9MQFnoECAMQAQ&authuser=1&usg=AOvVaw0DcVTg-5kXUI7j_jL2403P

11. Розроблені по реалізації проєкту опитувальники та віртуальна сторінка
1. Українська наука і студентство не мовчить! Опитування щодо організації освітнього процесу в умовах російської агресії та після пандемії. Опитувальник підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». Підготовлений Н. Мельник. 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/1btfyT76_z3CMNZYSlW4Xs9XhVij5-Fy5UUnrMxe63Cw/edit
2. Українська наукова спільнота: повернення до роботи в умовах війни. Опитувальник підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». Підготовлений Н. Мельник. 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/10NVCXUXZ5coqh1PihPOVV7eo8e2c-TIjPfZx4evYa90/edit#responses
Науково-технічна продукція по проєкту в період від 31.01.2022 р.
1. Мельник Н. І. Наукова комунікація в період глобальних викликів: соціальне дистанціювання та наукове співробітництво між вітчизняними та зарубіжними ЗВО. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура. К. : 2021, С. 271-280. (Тези доповідей)
2. Kovtun O., Melnyk, Grynyuk S., Rohalska-Yablonska I. (2021) General and communication impacts of the Covid N.-19 pandemic on higher education: Global and Ukrainian dimensions, INTED2021 Proceedings, pp. 9212-9221.doi:10.21125/inted.2021.1925 (Тези доповідей з індексацією у НМБ WOS)
3. Мельник Н., Ковтун О. Перспективи досліджень вищої освіти в період постпандемії: актуальність проблеми та потенціал результатів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2021. 2(19), С.54–63. https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16243 (Стаття у фаховому вітчизняному виданні)
4. Melnyk N., Kovtun O., Postolenko I., Tovkach I. (2020) Peculiarities of humanitarian disciplines high-school teaching staff adaptation to the work in the conditions of forced social distancing provoked by Covid-19 in Ukrainian Universities, ICERI2020 Proceedings, pp. 7749-7758.doi: 10.21125/iceri.2020.1690 (Тези доповідей з індексацією у НМБ WOS)
Розроблена платформа під сторінку проєкту на Facebook:
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%90%D0%A3-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-106874012123735/?ref=pages_you_manage

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве