Захист науково-дослідної практики магістрантами

практика Калашнюк30 червня 2022 року у форматі онлайн відбувся захист науково-дослідної практики у магістрантів освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Магістранти представили результати виконаних робіт у вигляді звітної документації та презентаційних матеріалів.

Наукова-дослідна практика була спрямована на визначення актуальності теми магістерської роботи, її актуальності, атрибутів кваліфікаційного дослідження, вивчення наукової літератури і джерел. Студенти виконували різнопланові види робіт для досягнення програмних результатів навчання: здійснювали процедури науково-синтетичного опрацювання наукової інформації (ПРН 5); застосовували законодавчі, нормативно-правові документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери та документаційного забезпечення управління (ПРН 11); використовували знання та навички щодо проведення збору даних та аналізу документно-інформаційних потоків і систем (ПРН 12); застосовували прикладне програмне забезпечення для вирішення практичних завдань на основні поєднання інтелектуальних здібностей з функціональними можливостями інформаційних систем (ПРН 13); узагальнювали, аналізували і синтезували наукову інформацію (ПРН 18). Науково-дослідна практика засвідчила зацікавленість студентів темами кваліфікаційних робіт та достатній рівень їх підготовки. Слід відмітити якісно проведену роботу з виконання завдань практики Людмилою Касян, яка опрацювала 50 позицій джерел та 31 позицію наукової літератури.

Практика Маг

Парктика маг1

ПРактика магБезлюдна

Касян

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве