Науково-дослідна практика магістрів

1 127 червня 2022 року динамічно та результативно пройшла онлайн консультація для здобувачів вищої освіти 1-го курсу ФЛСК спеціальності 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня «Магістр» з питань вибору необхідних методів наукового дослідження та розробки схематичного методологічного розділу магістерської роботи із залученням сучасних засобів редагування і друку.

Керівник практики доцент кафедри англійської філології і перекладу Ірина СТРУК ознайомила здобувачів вищої освіти з типовими помилками, яких часто припускаються під час написання, оформлення та представлення методологічної основи дослідження.
Зокрема, піднімалося питання про уніфікацію термінології, до прикладу «метод»vs«методика» / «стратегія» vs «трансформація» тощо. Говорили про те, що суть методологічного розділу полягає не в перерахунку етапів, а демонстрації того, які кроки здобувач вищої освіти здійснив перш ніж отримати обґрунтовані результати, тобто описі методики дослідження, обумовленої задумом роботи. Також, особливу увагу звернули на додатки, де через схеми та графіки потрібно було продемонструвати етапи та методи дослідження.
Здобувачі вищої освіти долучилися до обговорення та отримали обґрунтовані та об’єктивні відповіді на поставлені питання.

2

1 1

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве