ПОЛІТ-2022. Актуальні проблеми сучасного філософського знання

політ 2218 травня 2022 року у межах онлайн-роботи ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» кафедра філософії провела засідання своєї секції: «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» на платформі Meet. Відкрила зустріч вітальним словом Голова оргкомітету секції завідувач кафедри філософії, професор Л.Г. Дротянко.

Вона підкреслила актуальність заходу, нагальність філософського осмислення сучасних проблем науки і технічного розвитку, з’ясування екстерналістських – соціокультурних, історичних умов і орієнтирів наукової діяльності для кращого розуміння меж і можливостей людської активності, прогнозування майбутнього і контроля над теперішнім. Філософія вчить бачити зв’язки між різними сферами буття, тому її пізнавальний потенціал є значущим для представників всіх галузей науки і спеціальностей. Широке представництво на секції філософії здобувачів вищої освіти не тільки гуманітарних, соціальних наук, але і технічних, – є підтвердженням цього. Л.Г. Дротянко побажала усім успішної комунікації.
Свої вітання учасникам секційного засідання передала адміністрація ФЛСК в особі заступника декана з наукової та міжнародної діяльності – доцента А.М. Кокарєвої. Вона відзначила високий рівень організації засідання, забезпечення ефективної взаємодії викладачів кафедри із здобувачами вищої освіти, вчасне надання тез у збірник матеріалів конференції і достойну кількість доповідачів. А.М. Кокарєва висловила подяку секретареві секції доценту О.П. Скибі за плдіну співпрацю. Побажала всім учасникам міцного здоров’я і мирного неба над головою. Найголовніше сьогодні – зберегти життя і сприяти наближенню найкращого майбутнього. Кожен на своєму місці має виконувати свій громадянський і професійний обов’язок. Обов’язок здобувачів освіти – вчитися, набувати професійних знань і вмінь. Участь у конференції є корисним майданчиком для практичного тренування своїх здібностей і вияву здобутків.

Секретарем секції О.П. далі була представлена Програма секції філософії, а також анонсований вихід у онлайн-форматі збірника тез доповідей учасників конференції за напрямом Гуманітарних наук у 2-х томах. Секція «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» знаходиться у 2-му томі (стор. 371-406).
Загалом у Програмі було представлено 34 проблемних теми від здобувачів вищої освіти. Взяли участь не тільки здобувачі НАУ, але й інших вишів – Національної академії внутрішніх справ (Київ), Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка (Кропивницький).
Під час роботи секційного засідання учасники представили широке коло цікавих та актуальних тем. Вони стосувалися проблем філософії техніки, філософії наукового пізнання, філософії моралі, соціальної філософії і комунікації. Доповідачі торкалися проблем впливу сучасних інформаційних технологій на широкі маси людей, феномену віртуалізації та медіатизації соціальної дійсності, феномену антиутопічних жанрів, звертали увагу на екологічний вимір НТП, на проблему захисту інформації та особистих даних в епоху цифрових технологій тощо. Регламент засідання передбачав не тільки виступи з доповідями і представлення презентацій, але й їхнє дискусійне обговорення.
Після завершення конференції було проголошено заключне слово. Робота студентів, їх старанність та серйозна підготовка виступів була високо оцінена як Головою оргкомітету конференції, професором Л.Г. Дротянко, так і викладачами кафедри. В обговореннях тем взяли участь не тільки самі здобувачі, але й викладачі кафедри – доценти М.А. Абисова, Т.Г. Шоріна, І.П. Скиба, Мокляк Л.І. та інші. Серед студентів найбільш активними були: Вітюк Анна, Грицюк Вікторія, Дейнеко Яна, Кулик Анастасія, Мирошниченко Олександр, Мовчан Данило, Ніколаєнко Світлана, Савицька Марія, Ткач Катерина, Швець Владислав, Шинкаренко Ярина, Юрковська Аріна, Якубчак Ярослав. Вийшла плідна співпраця молодого та старшого покоління, що сприяло підвищенню рівня академічної комунікації, моральному єднанню та емпатії. Висловлюємо подяку всім учасникам конференції за успішну роботу!

Screenshot 10 Секц3

Screenshot 10 Секц2

Screenshot 10 Ярина Шинкаренко

Screenshot 10 Вікторія2

Screenshot 10 Секц5

Screenshot 10 Секц10

Screenshot 10 Секц7

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве