Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

image 6483441По завершенні непарних семестрів 2021-2022 н.р. кафедрою історії та документознавства факультету лінгвістики та соціальних комунікацій було проведено традиційне опитування студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» усіх курсів навчання ОС «Бакалавр» і 1 курсу ОС «Магістр» щодо якості надання освітніх послуг у цих семестрах.

 

Анкетування було анонімним, проводилося онлайн через Гугл-форми. Першочерговим є позиціонування опитування, як такого, що є не тимчасовим явищем, а невід’ємним інструментом самоаналізу кафедри, моніторингу якості освіти, зокрема, оцінювання якості викладання.
Анкета містила 2 блоки: блок А – питання загального характеру щодо практики реалізації освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» історії та документознавства і блок Б – питання щодо якості викладання навчальних дисциплін, вивчення яких завершилося у непарних семестрах поточного навчального року. Також студенти мали можливість висловити побажання своїм наставникам і викладачам.
Детальний аналіз відповідей дозволяє зробити такі проміжні висновки: високий відсоток позитивних оцінок щодо забезпечення освітнього процесу кафедрою під час використання технологій дистанційного навчання; високий відсоток позитивних оцінок НПП кафедри щодо формування у студентів здатності брати на себе відповідальність, управляти своїм часом, логічно і системно мислити; похвальні відгуки щодо комунікації, індивідуальної взаємодії наставників академічних груп та викладачів.
Аналізуючи Блок Б анкети, слід відмітити, що відсоток відповідей «так» значно більший і студенти переважною більшістю схвалюють доцільність вивчення навчальних дисциплін ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації», наповнення Google Classroom навчально-методичними матеріалами, відмічають зрозуміле і своєчасне оприлюднення інформації щодо оцінювання окремих видів навчальної роботи, модульного і семестрового контролю, формування загальних та фахових компетентностей, комунікацію викладачів кафедри історії та документознавства.
На засіданні кафедри історії та документознавства прийнято рішення наставникам ознайомитися з результатами анкетування блоку А по своїх академічних групах та обговорити результати анкетування у своїх академічних групах на годинах корпоративної культури, також передати результати анкетування для ознайомлення НПП кафедри історії та документознавства та НПП інших кафедр, які забезпечують освітній процес на спеціальності з метою підвищення якості викладання і по завершенні парних семестрів 2021-2022 н.р. провести опитування студентів усіх курсів спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

image 50397441

image 50414337

image 50415873

image 50416641

image 50590209

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве