Засідання наукового гуртка

11 103 лютого 2022 року у режимі онлайн на платформі Meet викладачами кафедри історії та документознавства ФЛСК НАУ було проведено друге засідання наукового гуртка «Академічні вимоги до написання курсових проєктів та кваліфікаційних робіт» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Наукові керівники – д.і.н. проф., завідувач кафедри Тюрменко І.І. та к.і.н., доц. Юрченко О.А.).

Засідання було присвячене обговоренню особливостей захисту кваліфікаційних робіт у дистанційному режимі. Зокрема була порекомендована методика підготовки презентацій, їх зміст, ілюстративна частина. Значна увага була приділена проблемі академічної доброчесності, підготовки робіт для перевірки на плагіат. Слухачі отримали поради щодо оформлення списку використаних джерел при написанні кваліфікаційних робіт.

11 1

14 2

24 1

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве