Захист курсових робіт з дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» здобувачами вищої освіти ДК-321 на кафедр історії та документознавства

308 грудня 2021 року відбувся онлайн-захист курсових робіт з дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» у здобувачів вищої освіти ДК-321 (викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства Л. П. Халецька).

Захисту передувала кропітка робота з підготовки курсових робіт. Студенти опрацювати джерельну базу відповідно до тематики робіт, ознайомилися з «Методичними рекомендаціями до написання курсових проєктів/курсових робіт та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (укладач: доктор історичних наук, професор І. І. Тюрменко), у відповідності з якими були підготовлені курсові роботи. Акцентуючи увагу на актуальності та практичній значущості запропонованої до їх уваги тематики досліджень, здобувачі вищої освіти представили на захисті результати проведеної роботи. Тематика робіт охопила широке коло питань теорії та методики складання бібліографічних описів, анотування та реферування, стандартизації бібліографічного опису у світі та в Україні.

4

9

10

2 1

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве