Захист архівно-бібліотечної практики здобувачами вищої освіти Спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа "

праткика 111У рамках спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 17.05 по 13.06 2021 р. проводилась архівно-бібліотечна практика в режимі онлайн.

Здобувачі вищої освіти ДК 221 розв’язували складні спеціалізовані практичні завдання у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Під час практики студенти опрацьовували великі масиви і потоки інформації, відпрацьовували методики її згортання; вивчали нормативні і правові документи, що стосувалися функціонування архівної сфери; проводили моніторинг кількості відвідувачів та частоти оновлення новин на сайтах бібліотек і архівів. Кожний студент виконував індивідуальне завдання. Найкращі результати отримали студенти П. Копійка, Д. Ракович, Д. Мошківська, М. Бородай, І. Шевченко. Зібрані та опрацьовані ними матеріали можуть бути використані при написанні курсових робіт, тез доповідей, наукових робіт. Логічним завершенням практики став її захист, проведений 11 червня 2021 року.

практика 12

практика 5

практика 3

практика 6

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве