Соціально-політичні науки в авіаційному університеті

z-dnem-aviacziyi-1200x713У межах Симпозіуму кафедра соціології та політології організувала круглий стіл “Соціально-політичні науки в авіаційному університеті: стан і перспективи” в ході якого відбулося обговорення актуальних питань політичного розвитку та трансформації українського суспільства в умовах сучасних викликів, особливості викладання соціально-політичних наук у закладах вищої освіти.

 

Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології НАУ Хомерікі О.А. акцентувала увагу на важливості розвитку соціально-політичних наук у період реформування політичної системи України.
Декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Ладогубець Н.В. наголосила на актуальності обраної тематики, пов’язаної з процесами трансформації соціально-політичної сфери українського суспільства.
Модератором зустрічі була кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та політології НАУ Лясота Л.І.
Спікери круглого столу обговорювали гострі питання внутрішньополітичного розвитку українського суспільства та міжнародний контекст сучасних політичних процесів.
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник з державного управління, завідувач відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Павленко І.А. у ґрунтовній доповіді зосередила увагу на деструктивних тенденціях розвитку партійного поля України як загрози представницької демократії.
Кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та політології НАУ Гладких В.В. розглянув питання про “кризу партій” та її наслідків для функціонування демократії.
Кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та політології НАУ Мостіпан О.М. доповідав на тему трансформації парламентської виборчої системи України у сучасний період.
Проблему управління міграційними процесами як інструменту гібридної війни розглянув кандидат політичних наук, провідний співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України Дацюк А.В.
Доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології Університету державної фіскальної служби України Чупрій Л.В. зосередив увагу на еволюції зовнішньополітичної доктрини США.
Кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та політології НАУ Штепа С.О. охарактеризував внутрішньополітичний дискурс зовнішньої агресії Російської Федерації.
Кандидат соціологічних наук, доцент, докторант факультету соціології КНУ імені Т. Шевченка Настояща К.В. доповідала про трансформацію культурних практик і практик культурного споживання під впливом глобалізації.
Питання розвитку політології в сучасний період ґрунтовно розглянув доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології НАУ Яковенко Ю.І. Він наголосив, що глобальні виклики, які наразі виникли перед людством, дають підстави стверджувати про розбудову нових теоретико-методологічних засад політичної науки, зокрема застосування синергетичного підходу. Ймовірніше актуальним постає такий напрям досліджень як “Cоціально-політичні трансформації суспільств під впливом наслідків пандемії”.
За підсумками доповідей круглого столу відбулося обговорення гострих питань сучасної політики, перспектив розвитку політології як науки та дисципліни. В дискусії взяли участь викладачі, науковці та студенти спеціальностей “Політологія” та “Соціологія”.

2 1

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве