СПІВПРАЦЯ ІЗ СТЕКХОЛДЕРАМИ: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ОБМІНУ АСПІРАНТАМИ

831 березня 2021 року на базі Національного авіаційного університету відбувалася зустріч зі стейкхолдерами кафедри авіаційної психології. Захід був присвячений обміну досвідом серед викладачів та аспірантів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії з психології» (PhD).

На захід були запрошені керівники та аспіранти Інституту психології імені Г.С. Костюка, за участі докторів психологічних наук, професора Грись Антоніни Михайлівни, старшого наукового співробітника Литвинчук Лесі Михайлівни; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, в особі доктора психологічних наук, професора Помиткіна Едуарда Олександровича.
У рамках заходу, відкрите заняття для аспірантів з дисципліни «Творчість як засіб авторської життєвої позиції особистості» провела доцент кафедри авіаційної психології, кандидат психологічних наук, доцент Сечейко Олена Віталіївна.
Метою заняття було розглянути основні ідеї глибинній психології К.Г. Юнга про індивідуацію як сенс життєвого шляху людини, розуміння і прийняття усіх проявів власної індивідуальності. Під час заняття суть теорії була донесена через прийоми проективних психотехнік, що застосовуються в Юнгіанській терапії та консультуванні, зокрема під час психологічної роботи з Персоною та Тінню, які є центральними структурними компонентами особистості у парадигмі глибинної аналітичної психології.
У результаті, зазначені прийоми дозволили слухачам не тільки ознайомитися з ідеями К.Г. Юнга, а й визначити деякі актуальні вектори власних особистісних та професійних трансформацій.
Таким чином, подібні заходи мають підтверджувати відкритість освітньо-наукової системи вищої освіти, заохочувати аспірантів різних закладів до набуття глибинних знань у результаті інтеграції навчання та відкривати нові практичні техніки як для власного самовдосконалення, так і для використання у роботі психолога.

1

2

3

5

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве