Запрошуємо до участі у IV Міжнародному симпозіумі!

Рисунок1Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій запрошує до участі в ІV Міжнародному симпозіумі «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація». Симпозіум відбудеться у період з 16 березня по 18 травня 2021 року та об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування суспільного дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного й соціально-політичного знання в умовах глобалізованого світу. У роботі Симпозіуму передбачено проведення семи міжнародних, десяти всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, серії науково-популярних заходів для молодих учених та здобувачів вищої освіти.

 

Співорганізатори Симпозіуму

Aix-Marseille University (La France, République française)
Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti)
Bingöl Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti)
University of Zagreb (Croatia)
Malmö University (Sweden)
Bingöl University Science and Literature (Türkiye Cumhuriyeti)
Baku State University (Azərbaycan Respublikası)
Lufthansa Technik (Hungary)
Polytechnic Institute of Portalegre (Portalegre, Portugal)
University of Silesia (Rzeczpospolita Polska)
University of Zagreb (Republika Hrvatska)
Академія технічно-гуманістична (Rzeczpospolita Polska)
Грузинський авіаційний університет (Грузія)
Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія)
Сибірський федеральний університет (Росія)
Мінський державний лінгвістичний університет (Білорусь)
The University of Manitoba (Canada)
Литовський державний новий архів (Lietuvos Respublika)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів та природокористування
Київський національний лінгвістичний університет
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Київський університет імені Бориса Грінченка
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Центральний державний електронний архів України
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Інститут науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

зображення viber 2021-03-12 13-12-50

зображення viber 2021-03-12 13-12-52зображення viber 2021-03-12 13-13-11

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве