Співпраця кафедри історії та документознавства із стейкхолдерами в дії

Безымянный5

21 січня 2021 року на засіданні кафедри історії та документознавства пройшло обговорення ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Магістр», яка орієнтована на здобувачів 2021 року вступу.

 

В обговоренні ОП взяв участь к.т.н., директор Центрального державного електронного архіву України – Юрій Славович Ковтанюк. Загалом позитивно оцінивши ОП та її спрямованість на підготовку фахівців, здатних вирішувати складні питання з документознавства, інформаційної, бібліотечної та архівної сфери, Ю.С. Ковтанюк вніс конструктивні пропозиції щодо актуалізації деяких завдань з формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програмних результатів навчання. До обговорення долучилися здобувачі вищої освіти. Зокрема, здобувачка вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» О.П. Ількова, запропонувала продовжити викладання профільних дисциплін вибіркового циклу англійською мовою та вивчати дисципліну «Методологія прикладних досліджень у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи» впродовж одного семестру з огляду на введення нової обов'язкової дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання».

В обговоренні ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Бакалавр» взяла участь випускниця кафедри першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти, нинішня здобувачка вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Райковська Н.М. Чотирирічний досвід навчання, на думку студентки, переконливо довів, що вивчення обов’язкових дисциплін, таких, зокрема, як: діловодство, документознавство, документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням), архівознавство, маркетинг інформаційних продуктів і послуг, інформаційно-аналітична діяльність, соціальні комунікації тощо забезпечили в повній мірі реалізацію основної мети освітньої програми – надання базової професійної підготовки з документознавства, документаційного забезпечення управління, інформаційно-аналітичної діяльності, підготовці до здійснення функцій співробітника інформаційних, бібліотечних та архівних установ. Тобто, ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Бакалавр», розроблена кафедрою, повністю забезпечує професійну, якісну підготовку висококваліфікованих фахівців, спроможних творчо, ефективно та результативно розробляти, аналізувати і реалізовувати управлінські рішення, сприяти інноваційним процесам з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

В обговоренні ОП «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Бакалавр» взяла участь здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, студентка ДК-321 Татуян А.С. Зокрема, Татуян А.С. наголосила що реалізація завдань побудови в Україні інформаційного суспільства, розвитку національної інформаційної інфраструктури, її поступової інтеграції у європейський простір робить актуальним підготовку фахівців за освітньою програмою «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації». Здобувачка звернула увагу, що навчальні дисципліни за ОП "Інформаційна аналітика та соціальні комунікації" підготовлені у відповідності до потреб ринку праці та особистості, а також базуються на принципах безперервності, наступності та ступеневості освіти. Здобувачка вищої освіти 3 курсу ОС "Бакалавр" Татуян А.С. запропонувала урізноманітніти та розширити практики написання інформаційно-аналітичної документації. Отже, ОП «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Бакалавр», розроблена кафедрою, повністю забезпечує професійну та якісну підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно та результативно розробляти, аналізувати і реалізовувати управлінські рішення, а також аналітичні та інформаційні продукти та послуги.

Безымянный3Безымянный1

Безымянный7

Безымянный9

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве