Юрченко О.А.

Шевчук І.ЛЮРЧЕНКО Ольга Андріївна

доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат історичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія та культура України, всесвітня історія, документознавство та інформаційна діяльність, документно-інформаційні ресурси, консолідована інформація, стандартизація в інформаційно-документних технологіях.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 89

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fcjWZB4AAAAJ

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9181-5886

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Yurchenko3

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/olga.iurchenko

Профіль на сайті НТБНАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10642

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://lib.nau.edu.ua/praci/10642jurchenko.pdf

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

  1. Документаційне забезпечення діяльності центрів соціального обслуговування як відділів захисту населення Соціум. Документ. Комунікація Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип..6/2. С.219–236.
  2. Problems of aviation and astronautics in the programme “Horizon 2020”: Ukrainian vector. Тhe Eighth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" – «Safety in Aviation and Space Technologies» (October 10-12, 2018). Kyiv, 2018. P.13.3.9 – 13.3.12.
  3. Досвід Данії у зберіганні та використанні документно-інформаційних ресурсів Інформація та соціум : матеріали III Міжнародній науково-практичній конференції (м. Вінниця, 08 червня 2018 р.). Вінниця, 2018. С.22-25.
  4. Збереження світової культурної спадщини Апостольською бібліотекою Ватикану. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Тернопіль, 2017. С. 213–216.
  5. Реалізація програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2014. №3. С.66 – 72.
  6. Польське питання на Потсдамській конференції. Соціологія, політологія, історія. Київ, 2011. №1.С.125-130.

Навчально-методичні праці

  1. История Украины: пособие для студентов-иностранцев / под ред. В.Н. Гребенникова. Киев : НАУ, 2009. 131 с.
  2. Документно-інформаційні ресурси: практикум. Київ : НАУ, 2018. 56 с.
  3. Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей / І.І.Тюрменко та ін..). Тернопіль : Бескиди, 2018. 86 с.
  4. Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання контрольної роботи для студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти для усіх спеціальностей. / І.І.Тюрменко та ін..). Тернопіль : Бескиди, 2018. 68 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве