Паскал Ж.В.

ПаскалПАСКАЛ Жанна Валеріївна

старший викладач кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
Національного авіаційного університету

Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія України; історія української державності; історія української авіації, історія української культури; етнографія України; документно-інформаційні фонди;соціальні комунікації.

 

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 41

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru

Профіль ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8499-7853

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Zhanna_Pascal

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10647

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/9108/simple-search?filterquery=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%2C+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Паскал Ж. В. Т. Уткін – видатний вчений і конструктор вітчизняної ракетно-космічної техніки. Полікультуротворча діяльність 2010: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 12 - 13 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. Київ: Вид-во Нац. Авіц. Ун-ту «НАУ – друк», 2010. 144 с.
 2. Паскал Ж. В. Хроніка наукового життя у висвітленні часопису. «Україна» (1924-1932). Науковий вісник Дипломатичної академії України: зб. наук. праць. Київ: ДЕМІД, 2011. Вип. 16. С. 497-521.
 3. Паскал Ж. В. Висвітлення питань сучасного діловодства на сторінках журналу «Діловодство та документообіг». Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 21 - 22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. Київ: НАУ, 2013.174 с.
 4. Паскал Ж. В. Гетьманська столиця» в Батурині як складова історико-культурної спадщини та музейної справи в Україні. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 квітня 2015 р.: тези доп. Київ,»Талком», 2015. С.61-65.
 5. Паскал Ж. В. Військово-повітряний флот Української Держави (травень-грудень 1918 р.). Авіація в роки Української революції (1917 – 1921 рр.): наук.-практ. конф., 12 квітня 2017 р. Київ., 2017. С. 22-27.
 6. Курченко Т. Є., Паскал Ж. В. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в Науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету. Інформація та соціум: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції ( м. Вінниця, 28 квітня 2017 р). Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С.34-37.
 7. Паскал Ж. В. Застосування вітчизняної спецавіації. Цивільна авіація України ХХІ століття: наук.-практ. конф., 12 квітня 2018   р. Київ, 2018. С. 24-29.
 8. Paskal Zanna. The use of special purpose aircraft in different sectors of the national economy under the current condinions in Ukraine //Тhe Eighth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" – «Safety in Aviation and Space Technologies»/ - P.13.3.86-13.3.89.

Навчально-методичні праці

 1. Історія України: посіб. для інозем. студ. /за ред. Гребенніков В. М., Паскал Ж. В., Бем Н. В., [та ін..]; під ред. В. Н. Гребенникова.(рос.мовою). Київ: Вид.-во «НАУ-друк», 2009. 152 с .
 2. Історія української авіації в особах: навч. посіб. / Гребенніков В. М. (кер.авт.кол.), Тюрменко І. І., Бем Н. В., Братіца Л. С. [та ін.]. Київ: НАУ, 2013. 328 с.
 3. Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять / уклад.: Тюрменко І.І., Захарчук О.М., Ількова О.Г. [та ін.]. Тернопіль.: «Бескиди», 2018. 86 с.
 4. Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи / Уклад.: Тюрменко І.І., О.М. Захарчук, О.Г. Ількова та ін. Тернопіль.: «Бескиди», 2018. 130 с.           
 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве