Литвинська С.В.

Litvinskaya 256656Литвинська Світлана Віталіївна

доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): документ; документознавство; діловодство; соціальна комунікація; інформаційні мережі; літературознавство; українська література; методика українська мова; історія; термінологія; науковий дискурс; мережева соціальна взаємодія; соціальні комунікації; соціальний захист; соціальне забезпечення; методика викладання.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 88

Профіль Web of Science (ResearcherID):

https://publons.com/researcher/1796814/svitlana-lytvynska/

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vQT8biYAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0002-5761-5124

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Lytvynska_Svitlana

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/people/Svetlana-Litvinskaya/100006992611205

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10602

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

dspace.nau.edu.ua/simple-search?query=author%3A%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=30

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Гармонізація українських національних стандартів серії «Інформація та документація» з міжнародними й європейськими: здобутки і перспективи. Безпека інформації. 2012. № 2 (18). С. 43– 47.
 2. Проблеми творення і функціонування документознавчої термінології / С. В. Литвинська. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. / ред. А.Г. Гудманян. Київ : Університет «Україна», 2012. Вип. 24. С. 88–97.
 3. Явище синонімії в термінології документознавства  / С. В. Литвинська. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ : КНУКіМ, 2012. Вип. 6. С. 46–51.
 4. Інформаційні технології в документуванні медичної інформації Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2013. № 3. С. 53–57.
 5. Веб-сайт НАУ як комунікаційний канал і джерело наукової та навчально-організаційної інформації. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 берез. 2013 р. Київ : 2013. С. 18–20.
 6. Перспективні напрями розвитку української документознавчої термінології  / С. В. Литвинська. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ : КНУКіМ, 2013. Вип. 7. С. 38–42.
 7. Опыт преподавания дисциплин «Документоведение» и «Документология» в Национальном авиационном университете. Вестник РГГУ. 2014. № 2 (124). С. 149–156.
 8. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі ВНЗ. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 2. С. 15–20.
 9. Website “Aviation Safety Network” as a communication channel and a source of information about fliyht safety. Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the 21-st Century”: Safety in Aviation and Space Technologies (September 19-21, 2016). Kyiv: NAU, 2016. P. 9.89– 9.92.
 10. Роль термінології у фаховому мовленні документознавця  / С. В. Литвинська. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. В. Бездрабко. Київ : КНУКіМ,, 2017. Вип. 10. С.116–120.
 11. К вопросу становления украинской документоведческой терминографии  / С. В. Литвинськая. Лексикографическая копилка : сб. науч. ст. / под науч.ред. В.В. Гончаровой. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2018. Вып. 6. С. 39–45.
 12. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи  / С. В. Литвинська. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. пр. / ред. І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2018. Вип. 6. С. 117–137.

Навчально-методичні праці

 1. Українська  література : методичні   вказівки / уклад. Литвинська С. В. Київ : НАУ. 2002. 60с.
 2. Документознавство : методичні рекомендації до проведення прак­тичних занять / уклад. С. В. Литвинська та ін. Київ : НАУ, 2004. 53 с.
 3. Документознавство : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи / уклад. : С. В. Литвинська, С. В. Харченко.  Київ : НАУ-друк, 2010. 48 с.
 4. Документознавство та інформаційна діяльність : методичні рекомендації до написання курсової роботи / уклад. Литвинська С.В., Харченко С.В. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 48 с.
 5. Документознавство та інформаційна діяльність : методичні рекомендації до написання дипломної роботи / уклад.: І. І. Тюрменко, С. В. Литвинська. Київ : НАУ, 2013. 48 с.
 6. Документологія : практикум / уклад. С.В. Литвинська. Київ : НАУ, 2014. 32 с.
 7. Лінгвістичні основи документознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму 0201 «Культура» для студентів   заочної форми навчання / уклад. : С. В. Литвинська та ін. К. : НАУ, 2017. 64 с

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве