Кондрашевська Ю.П

фотоКОНДРАШЕВСЬКА Юлія Петрівна

доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат історичних наук

Сфера наукових інтересів (ключові слова): інформаційна аналітика, діяльність інформаційних установ, кадрове документознавство, інформаційне забезпечення діяльності авіаційної галузі, організація виставкової діяльності, історія України, українська діаспора.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 25

Профіль Web of Science (ResearcherID):

https://publons.com/researcher/3322359/yuliia-kondrashevska/

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dDbTWkcAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1266-1167

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/Julia.Kondrashevska

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11587

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?query=author%3A%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

  1. Кондрашевська Ю.П. Проблема збереження національної ідентичності української діаспори (на прикладі українців Канади в другій половині ХХ ст.). Схід. Аналітико-інформаційний журнал. Маріуполь: Український культурологічний центр, 2017. № 1 (147). С. 64-69.
  2. Кондрашевська Ю.П. Інформаційне наповнення веб-сайтів громадсько-політичних організацій українців у Канаді . Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. К. : Талком, 2015. С. 198–201.
  3. Кондрашевська Ю.П. Організація діяльності інформаційних центрів органів державної влади України. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів: [у 2-х т.]. Т.1. (м. Київ, 1-5 квітня 2019 р.) / [редкол. В.М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2019. С. 103-104.
  4. Кондрашевська Ю.П. Кадрові стратегії в управлінні персоналом . ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів: [у 2-х т.]. Т. 1 (м. Київ, 3–6 квітня 2018 р.) / [ред. кол.: В.М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2018. С. 112-113.
  5. Кондрашевська Ю.П. Unmanned aircraft systems of Ukraine : production and usage. Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the 21-st Century”: Safety in Aviation and Space Technologies (September 19-21, 2016). K: NAU, 2016. P. 9.82-9.86.

Навчально-методичні праці

  1. Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять / уклад.: Тюрменко І.І., Захарчук О.М., Ількова О.Г., Кондрашевська Ю.П. [та ін.]. Тернопіль.: «Бескиди», 2018. 100 с.
 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве