Вітаємо із захистом дипломних робіт

55518 червня 2020 року здобувачі вищої освіти кафедри історії та документознавства ФЛСК захищали дипломні роботи на присвоєння кваліфікації «Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності» освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності   029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність».

Представлені до захисту кваліфікаційні роботи присвячені актуальним проблемам документознавства, бібліотекознавства, інформаційної діяльності. Підготовка дипломних робіт відбувалася у складних умовах карантину у зв’язку з поширенням в Україні коронавірусу. Публічному захисту кваліфікаційних робіт передувала кропітка робота студентів, численні онлайн-консультації з науковими керівниками, онлайн-передзахисти. Під час захисту робіт в стінах рідного університету майбутні бакалаври продемонстрували фахові знання, уміння презентувати результати проведених досліджень, аргументовано відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії.

Захист приймала Екзаменаційна комісія у складі: доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, старшого наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Тетяни Бевз (голова комісії), доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії та документознавства Ірини Тюрменко, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Любові Дротянко, кандидата історичних наук, доцента кафедри безпеки інформаційних технологій Валерія Ворожко, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та документознавства Ольги Юрченко, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та документознавства Тетяни Клиніної (секретар комісії).

Захист дипломних робіт відбувався за встановленими вимогами та найкращими традиціями кафедри. Рішенням Екзаменаційної комісії кваліфікаційні роботи Наталії Райковської, Аліни Талалаївської, Ірини Матяшук і Артема Старосуда рекомендовані до участі в огляді-конкурсі на кращу дипломну роботу.

Вітаємо бакалаврів! Високого Вам злету!

IMG 0973

IMG 0981

IMG 1003

IMG 1027

IMG 1061

IMG 1074

IMG 1085

IMG 1107

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве