Грищенко Н.І.

Грищенко Н.ІГРИЩЕНКО Неля Іванівна
Старший викладач кафедри соціології та політології
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Сфера наукових інтересів (ключові слова):Політична влада, міжнародні відносини, соціальна політика, волонтерство, молодіжні субкультури, молодь, молодіжні організації, міграція

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 50

Профіль GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=--cQK3AAAAAJ

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3969-4401

Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Nelia_Hryshchenko

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10680

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?query=author:%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Протестні практики громадян України: характер основних форм прояву/ Н.І. Грищенко // Регіональні студії. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – Вип.15. – С. 12-15.
 2. Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства/ Н.І. Грищенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. пр. – Київ, – 2018р. – №2(38). –. С. 73-78
 3. Міграційні процеси в сучасному світі в умовах глобалізації/ Н.І. Грищенко. //Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології: V Всеукраїнська науково-практична конференція, 15 березня 2018 р. – К., 2018. – С.8-13.
 4. Theoretical and methodological principles for determining the contradictions of the system of sociological support of aviation activity. The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”// Aviasion in the XXI –st century: the eighth world Congress (Kyiv, 10-12 October, 2018 year) – Kyiv: NAU, 2018. – p. 38-41.
 5. Типологізаціїмолодіжнихсубкультурвсучасномусуспільстві/ Н.І. Грищенко. // Теоретичні, методичнітапрактичніпроблемиісторії, філософії, соціології, політології, правознавства // Збірникнауковихпрацьзаматеріаламинауково-практичноїконференції (20 січня 2017 р.). – Ізмаїл: РВВІДГУ, 2017. – С.48-52.
 6. Молодіжна субкультура як сфера соціалізації молоді / Н.І. Грищенко. // Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне. міжнар. наук.-практ. конф., 06-07 березня 2015 р. – К., 2015.– С. 34-37.
 7. Закономірності та тенденції розвитку політичної еліти в умовах сучасного українського суспільства. // Молодий вчений, № 1(03) січень, 2014. – С. 232-234.
 8. Проблема війни як соціально-політичного явища в умовах глобалізованого суспільства. / Н.І. Грищенко, Т.В. Мінчук // Молодий вчений, № 5(08) травень, 2014.Част. 2. – С. 172-174.

Навчально-методичні праці

 1. Соціологія: практикум для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: НАУ, 2019. – 64 с. (колективна праця)
 2. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2009. – 116с. (Гриф МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2427 від 24.11.2008 р.) (колективна праця)
 3. Соціологія міжнародних відносин. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів 4 курсу спеціальності 6.040200 "Соціологія".– К.: НАУ, 2007. – 26с. (колективна праця)

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве