Захарчук О.М.

zaxarЗАХАРЧУК Олег Миколайович
доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат історичних наук, доцент, член Міжнародного наполеонівського товариства

Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія України, всесвітня історія, історія міжнародних відносин, зовнішня політика, історіографія, історія авіації.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 115

 

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1eXtnO8AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Профіль ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-1318-6196

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Zaharchuk

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10659

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
http://dspace.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Так рождаются мифы. Наполеоноведение и современная постсоветская наука. Родина. 2012. С. 25–29.
 2. Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії. Український історичний журнал. 2013. №3. С. 172–183.
 3. Дипломатия Наполеона Бонапарта в 1813–1814 годах в работах современных российских историков. Родина. 2013. №11. С. 18–22.
 4. Сучасна українська історіографія про ставлення Наполеона І щодо південно-західних окраїн Російської імперії в 1812 р. Український історичний журнал. 2014. №1. С. 169–189.
 5. Юго-Западное пограничье в планах Наполеона Бонапарта: мифы и реальность советской историографии (вторая половина 1920 – х – середина 1980 – х гг.). Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия: История и политология. 2014. № 4. С. 21–34.
 6. Наполеон Бонапарт та українське суспільство: історичні документи в інтерпритаціях дослідників. Український історичний журнал. 2015. №2. С.          163–183.
 7. Наполеон и Украина: последствия историографического мифа. Веснік БДУ. Серия 3 (ноябрь). 2015. №3. С. 33–39.
 8. Зовнішня політика та дипломатія Наполеона Бонапарта в роботах сучасних вітчизняних істориків. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2016. Випуск 1(128). С. 23–29.
 9. Отношения между Россией и Францией накануне и во время войны 1812 г. В интерпретации украинской историографии конца ХІХ – начала ХХ в. Российские и славянские исследования. Сборник научных трудов. Минск, 2016. Выпуск ХІ.               С. 193–202.
 10. Aviator Ievpraph Kruten: known and unknown pages of his life story and activities // Тhe Eighth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY»2018. – «Safety in Aviation and Space Technologies». Kyiv, 2018. Р.13.3.75–13.3.80. http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5239/4213.

Навчально-методичні праці

 1. Історія цивільної авіації в особах: навч. посіб. / Гребенніков В.М. та ін. Київ : НАУ, 2013. 328 с.
 2. Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи /Уклад.: І.І. Тюрменко, О.М. Захарчук, О.Г. Ількова та ін. Тернопіль : Бескиди, 2018. 130 с.
 3. Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять / уклад.: І.І. Тюрменко, Захарчук О.М., Ількова О.Г. та ін. Тернопіль : Бескиди, 2018. 86 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве