Гребенніков В.М.

grebГРЕБЕННІКОВ Володимир Миколайович
професор кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного   авіаційного університету

Кандидат історичних наук, доцент, професор НАУ

Сфера наукових інтересів (ключові слова): політика російського самодержавства з робітничого питання; історія України; історія авіації;історія НАУ; історія профспілок України; методологія вивчення історії України та її державності.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 136

 

 

Профіль Google Scholar:
http://scholar.google.com.ua/citations?user=88-JPfsAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
Orcid.org/ 0000-0001-6137-2121

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Grebennikov

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10640

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&query=author%3A%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2&rpp=10&sort_by=score&order=desc

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

1. Ліворадикальні партії в Україні та їх боротьба проти політики російського самодержавства з робітничого питання (1900-лютий 1917). Монографія. – К.: НАУ, 2006. – 300 с.

2. Сторінки історії первинних профспілкових організацій Національного авіаційного університету (1933-2012): Монографія. – К.: НАУ. 2012. -100 с.

Публікації за фахом

3.Авіація //Велика Українська Енциклопедії».Т.1 (А-Акц). (1,0 др.арк.-К.: Енциклопедичне видавництво, 2017. С.132-137. .

4. Державний архів м. Києва як осередок історичної пам’яті про Київський авіаційний інститут// // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І.І. та ін. - К.: «Талком», 2015. – С.242-245  

5. Цивільна авіація України в полум’ї Другої світової війни (1941-1945 рр.)// Цивільна авіація України в полум’ї Другої світової війни: Матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 70-річчю визволення України від нацистських окупантів. Київ, 17 листопада 2014 р. Нац. авіа. ун-т. –К.: НАУ, 2015. с.4-14.

6. Авіація в період Української революції 1917-1921 рр.// Авіація в роки Української революції (1917-1921 рр.) /за ред.. В.М.Гребеннікова : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю проголошення УНР; 12 квітня 2017 р. Нац. авіа. Ун-т. –К.: НАУ, 2017 (88 с.). –С.5-13.

7. Створення славетного вітчизняного ДКБ О.К. Антонова» (Електронний ресурс)//ХІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-2017». 19-21 квітня 2017 р. Національний авіаційний університет //avia.nau.edu.ua/avia2017/ AVIA-2017.р.39.16-39.19.

8. Кудащев Олександр Сергійович (1972 – 1917)// Історія цивільної авіації в особах: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенніков В.М., Тюрменко І.І., Бем Н.В. та ін.]; за ред. В.М. Гребеннікова. Київ НАУ, 2013.- С. 27-30.

9. Сікорський Ігор Іванович (1889 – 1972)// Історія цивільної авіації в особах: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенніков В.М., Тюрменко І.І., Бем Н.В. та ін.]; за ред. В.М. Гребеннікова. Київ НАУ, 2013. С. 30-39.

10. Авіація України у ХХІ ст. // Матеріали науково-практичної конференції «Цивільна авіація України ХХІ століття» в межах І Міжнародного симпозіуму Гуманітарний дискурс Мультикультурного світу:науква, освіта, комунікація,присвячених 85-річчю НАУ та 15-річчю НН ГМІ. Київ, НАУ, 12 квітня 2018 р. – Е.: НАУ, 2018. – С.13-17.

11. The Human Factor in the Aviation Activity of P.M. Nesterov/ V.M.Grebennikov. Yu.B.Smolnikov // The Eighth World Cоngress «АVIATION IN THE ХХІ-st CENTURY» - «Safety in Aviation and Space Technolodies». October 10-12.2018. Kyiv, Ukrain. K. NAU. 2018.

12. Transformations of Civil Aviation in Ukraine in the 21st Century /V.M.Grebennikov, Yu.B.Smolnikov //"Proceedings of the National Aviation University"(Вісник Національного авіаційного університету”). -2019. - №3.  Р.41 -50.

Навчально-методичні праці

13.Історія цивільної авіації в особах: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенніков В.М., Тюрменко І.І., Бем Н.В. та ін.]; за ред. В.М. Гребеннікова. Київ НАУ, 2013. – 328 с.

14.Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи /Уклад.: І.І. Тюрменко, Гребенніков В.М., Божук Л.В., та ін. Тернопіль.: «Бескиди», 2018. – 130 с.

15.Історія та культура України. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять / уклад.: І.І. Тюрменко, Гребенніков В.М., Божук Л.В., [та ін.]. Тернопіль.: «Бескиди», 2018. – 86 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве