Бем Н.В.

87878БЕМ Наталія Вікторівна
доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат історичних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія України; колективізація та Голодомор 1932-1933 років; інформаційний менеджмент; інформаційна політика. 

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 64

 

Профіль

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=V9c3QGkAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-3610-7948

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Bem

Профіль Facebook:
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy&view

Профіль на сайті НТБ НАУ:
www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10637

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9108/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=%D0%91%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filter_field_2=author&filter_type_2=equals&filter_value_2=Bem%2C+Nataliia&etal=0&filtername=author&filterquery=%D0%91%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtertype=equals

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Сучасні тенденції розвитку рекламно-комунікаційної діяльності торговельно-розважальних центрів в Україні. Матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції IKC-2018, 17–19 травня 2018 р. Україна, Львів – Чинадієво. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. С. 25-27.
 2. «Oral History Project» як історичне джерело. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: збірка наукових праць. Тернопіль: «Бескиди», 2017. С.34-37.
 3. Заснування повітряної станції у Луганську: людиновимірний аспект. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2017».19-21 квітня. Київ: 2017. С.39.7.-39.9
 4. Військово-повітряні сили Директорії УНР. Авіація в роки Української революції (1917–1921рр.): матеріали науково-практичної конференції, 12 квітня 2017 р. – Київ: НАУ, 2017. С.27-32.
 5. Актуальні проекти Міністерства інформаційної політики України як важливий чинник формування конкурентного інформаційного простору. «Інформація, комунікація, суспільство 2016»: матеріали міжнар. наук. конференції. Львів-Славське, 2016. С.256-258.
 6. «Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…». Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вип.39. Київ: НТТУ «КПІ», 2015. С.113-126. URL: http://history-pages.kpi.ua/blog/category/архів-номерів/сторінки-історії-№39/ Web of Science
 7. «Нове піднесення» колгоспного руху у 1931 році та його відображення у настроях українського селянства. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вип.38. Київ: Вид-во Київськ. націон. техн. ун-ту «КПІ», 2014. С.142-151. URL: http://history-pages.kpi.ua/blog/category/архів-номерів/сторінки-історії-№38/page/2/ Web of Science
 8. Морально-психологічний стан українського селянства під час засівної кампанії 1933 року. Наукові записки: збірник наукових статей. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. Вип. XIIIC (87) Серія: Педагогічні та історичні науки. – С. 227– 235.
 9. Лев Макарович Мацієвич – перший український пілот, гордість та окраса нації Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: тези доповідей МНПК, 27–28 вересня 2010 р. Част.2.Київ: НУХТ, 2010.– С.101– 102.
 10. Резонансна поведінка українських селян у рік «великого перелому» Сторінки історії: Зб. наук. праць. Київ: ІВЦ «Вид. «Політехніка», 2009. Вип. 29. С. 182–205.
 11. Українське село зимою – навесні 1930 року – масштаби опору політиці сталінського керівництва. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Київ, 2006. Вип.10. Частина II. Київ: ДЕМІД, 2006. С.321–332.

Навчально-методичні праці

 1. Історія України. Посібник / за ред. Г. Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. Київ: Видав. центр «Академія», 2001. 480 с. (у співавт.); Бем Н.В.: Т.2. Давня історія України. Т.3 Державні утворення на східноєвропейських землях у IX XII ст. С. 22–58.
 2. Історія української авіації в особах. Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. /Гребенніков В. М.. Тюрменко І. І., Бем Н. В., та інші. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013. 328 с.(Гриф МОН України. Лист № 1/11-11794від 22.07.2013р.) Бем Н.В. – С.48-53, 258-261.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве