Шахновська І.І.

SaxnovШАХНОВСЬКА Ірина Ігорівна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, емотивний синтаксис

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 51

 

 

 

 

Профіль Web of Science (ResearcherID):
researcherid.com/rid/Q-7332-2018

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?hl=ru&user=8iMDX8MAAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-2712-0120

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Iryna_Shakhnovska

Профіль Facebook:
facebook.com/iryna.shakhnovska.1

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10579

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/2RhiUTL

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. Відтворення емотивних синтаксичних засобів в українському перекладі англомовної драми / Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 169-173.
 2. Емотивні висловлення як засіб вираження комунікативної тактики авторитарного тиску (на матеріалі американської драматургїї ХХ століття) / Гудманян А.Г.,Шахновська І.І. // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014. – Випуск 130. – С. 21-24.
 3. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей // Нова Філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014 – № 62. – С.234-237.
 4. Реалізація кооперативної стратегії спілкування в діалогічному дискурсі (на матеріалі американської драматургїї ХХ століття) / Гудманян А.Г., Шахновська І.І. // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. – Випуск 138. – С. 12-15.
 5. Відтворення англійської емоційно маркованої лексики українською мовою (на матеріалі українських перекладів англомовної драми) / Шахновська І.І., Кондратьєва О.В. // Фаховий та художній переклад: теорія,методологія, практика: зб. наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 330-334.
 6. Засоби забезпечення когезії в англо-українских перекладах наукових текстів/ Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. // Фаховий та художній переклад: теорія,методологія, практика: зб. наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 183-188.
 7. Комунікативна тактика компліменту в художньому дискурсі: перекладацький аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. – Одеса: Видавн. дім «Гельветика », 2017. – Вип. 26. – C. 122-125.
 8. Відтворення емоцій персонажів дитячої художньої літератури: перекладацький аспект / Шахновська І.І. Вознюк А.М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2018. – Вип. 32. – С. 182-185.
 9. Відтворення мовленнєвого акту «комплімент» в англо-українських перекладах художньої літератури / І. Шахновська, О. Кондратьєва //Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2017. – С. 423-427.
 10. Критерії досягнення перекладацької еквівалентності художніх текстів / Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. // Фаховий та художній переклад: теорія,методологія, практика: зб. наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 19-25.
 11. Прагматична адаптація під час перекладу англомовних анімаційних фільмів / Шахновська І.І., Кондратьєва О.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» 2019. – Вип. 40. – Т. 3. – С. 96-99.

Навчально-методичні

 1. Практичний курс англійської мови : практикум для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. – Практикум. – К.: НАУ, 2013. – 60 с.
 2. Граматика англійської мови : практикум для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія» / А.Г.Гудманян, І.І.Шахновська – Київ: НАУ, 2016. – 52 c.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве