Семигінівська Т.Г.

semСЕМИГІНІВСЬКА Тетяна Григорівна
Доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат педагогічних наук

Сфера наукових інтересів (ключові слова): гуманізація навчально-виховного процесу, професійна етика перекладача, стилістика, когнітивна лінгвістика, інтерпретація художнього тексту, медичний переклад

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 32

 

 

 

 

Профіль Web of Science (ResearcherID):
publons.com/researcher/1797162/tetiana-semyhinivska/

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SaMAzkgAAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-6791-0397

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Tetiana_Semyhinivska

Профіль Facebook:
facebook.com/profile.php?id=1647887632

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10578

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/36Z9CT4

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

  1. Морально-етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачів // Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст.: Вип. 575. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – С. 171-175.
  2. Структурно-компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – № 7-8. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – С. 145-152.
  3. Реалізація педагогічних умов формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання. – Хмельницький, 2013. – Випуск 4 [електронне видання].
  4. Організаційно-дидактична модель процесу формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – С. 122-127.
  5. Досягнення еквівалентності під час передачі назв військової техніки та озброєння засобами англійської мови // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. – Одеса, 2016. – Випуск 22. – С. 198-200.
  6. Синестезія та інтермедіальність у перекладацькому аспекті (на матеріалі творчості Т.Г. Шевченка). Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія». 2018. Вип. 19. С. 138–145.

Навчально-методичні

  1. Методичні вказівки до домашнього читання англійською мовою за романом С. Моема «Розмальована завіса» / Укл. Т. Г. Семигінівська; Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 189 p.
  2. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад» у 2-х томах. / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 528 c., 368 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве