Рудіна М.В.

rudinaРУДІНА Марина Володимирівна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): професіоналізм молодого вчителя; іншомовна комунікативна компетентність; аксіологічний підхід у навчанні студентів; лексикографія; англійська мова за професійним спрямуванням.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 50

 

 

 

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?hl=en&user=3VacJi8AAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0001-7338-6475

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Maryna_Rudina

Профіль Facebook:
facebook.com/profile.php?id=100012092261565

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11770

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/2FMbfri

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. Модель професійного зростання молодого вчителя англійської мови // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. 95. – Т. 108. – С. 161–165.
 2. Критерії професіоналізму молодого вчителя англійської мови та показники їх виявлення // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 1(32). – С. 77–83.
 3. Навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови засобами проектної діяльності // Освіта на Луганщині. –№2(37). – 2012. – С.149–154.
 4. Іншомовна комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутніх учителів // Освіта на Луганщині. –№2(39). – 2013. – С.153–159.
 5. Програма підвищення професіоналізму молодого вчителя англійської мови // Науковий вісник Донбасу. Педагогічні науки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 3(23). – Режим доступу:
 6. The Role of Foreign Communicative Competence for the Future Teachers’ Professional Skills // Науковий вісник Донбасу. Педагогічні науки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – № 4(28). – Режим доступу:
 7. Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С. 104–113.
 8. Науково-теоретичний і методичний аспекти формування перекладацької компетентності студентів //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2018. – Вип. 19. Том 2. – С. 191–195.
 9. Перекладацька компетентність: науково-теоретичний та методичний аспекти її формування у студентів-філологів як майбутніх фахівців // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2017. – Вип. 36. – С. 61–67.
 10. Навчання студентів за спеціальністю «Філологія» як молодих учителів іноземної мови нової української школи // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К., 2018. – Вип. 2 (13). – С. 70–76.
 11. Підготовка студентів-філологів у технічних університетах: актуальність інтегративного підходу // Освіта та педагогічна наука. 2019. № 2 (171). С. 32-42.

Навчально-методичні

 1. Olympic Sports: Manual for Studying the Course “English for Specific Purposes for the first and second-year students of the specialities “Physical Training”, “Sport” and “Human’s Health” - Luhansk Taras Shevchenko National University Press, 2013. – 197p.
 2. Sports to live and learn: Manual for Studying the Course “English for Specific Purposes for the first and second-year students of the extra-mural department of the Institute of Physical Training and Sport” - Luhansk Taras Shevchenko National University Press, 2013. – 132 p.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве