Плетенецька Ю.М.

pletПЛЕТЕНЕЦЬКА Юлія Миколаївна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 035.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): перекладознавство; аудіовізуальний переклад, кінопереклад, теорія перекладу, проблеми та критика художнього перекладу, науково-технічний переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 40

 

 

 

Профіль Web of Science (ResearcherID):
publons.com/researcher/1866863/yuliia-yu-m-pletenetska/

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?user=Oj0TI-oAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-1417-4269

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Yuliia_Pletenetska

Профіль Facebook:
facebook.com/pletenetskaya.pletenetskaya

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10577

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/2RmiifM

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. До доцільності розмежування понять великого і малого синтаксису // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. – Вип. 29. – С. 349-352.
 2. До проблем кіноперекладу як виду художнього перекладу / А.Г. Гудманян, Ю.М. Плетенецька // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. – Вип. 25. – С. 28-30.
 3. Структурно-зіставний аналіз малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду на прикладі п’яти американських художніх фільмів за морфологічною належністю головного слова та за будовою // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. – 118. – С. 474-478.
 4. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму «Pirates of the Caribbean: On stranger tides» // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К., ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 43. – Ч. 3. – С. 236-242.
 5. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму «Знайомство з Факерами 2» // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2013. – Вип. 36. – С. 351-355.
 6. Парадигма понять термінологічної системи кіноперекладу // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2013. – Вип. 14 (273). – Ч. ІІІ. – С. 219-226.
 7. Відтворення метафоричних словосполучень у дубльованих перекладах американських художніх фільмів // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2014. – Вип. 45. – С. 303-305.
 8. Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 58-62.
 9. Синтаксичне уподібнення словосполучень англомовного відеоряду та його дубльованих перекладів // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 284-287.
 10. Переклад жаргонізмів, сленгу, вульгаризмів та різновидів соціального діалекту в творі Дж. Селінджера "Над прірвою в житі" // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог, 2016. – Вип. 61. – С. 321-324.
 11. Функціонування референтів білого та чорного кольору в індивідуальній картині світу Ч. Діккенса та їх україномовна репрезентація // Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2017, Випуск 9, Том 3. – С.94-100.
 12. Дискурсивні засоби створення комічного у кінокомедіях «Дім великої матусі» і «доктор Дулітл» // Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2018. – Т. ІІ. – Вип. LXXII. – С. 109-113.
 13. Вербалізація категорії містичного в англомовній художній прозі в аспекті перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. № 37. Т. 3. С. 58-62.
 14. The structural and comparative analysis of modern American feature films' small syntax in translation. Advanced Education. – 2018. – Issue 9. – P. 154-161. DOI 10.20535/2410-8286.108358.
 15. Відтворення розмовного стилю мовлення та редукції тексту в субтитрах до українського фільму. Зб. наук. праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах». Київ, 2019. № 39. С. 41-48.

Навчально-методичні праці

 1. Вивчаємо та перекладаємо англійські синоніми: Навч. посібник / А.В. Сітко, Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар, А.Г. Ніколенко – Київ: Освіта України, 2008. – 412 с.
 2. Ділова англомовна комунікація : навч. посібник / А.Г. Гудманян, Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар. – К. : НАУ, 2016. – 128 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве