Линтвар О.М.

9787686ЛИНТВАР Ольга Миколаївна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів (ключові слова): перекладознавство, художній переклад, галузевий переклад, лінгвокраїнознавство, лінгвостилістика, авторський ідіостиль у контексті перекладу, кінопереклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 27

 

 

 

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?hl=ru&pli=1&user=hlv40QMAAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0003-4671-5514

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Olga_Lyntvar

Профіль Facebook:
facebook.com/OlgaLyntvar

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10573

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/36Tjcqw           

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. До проблеми художнього перекладу // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 144-147.
 2. Художньо-стилістична своєрідність роману В. Теккерея "Ярмарок марнославства"// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 315-319.
 3. Вираження елементів комічного в художньому тексті // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ: ЛНУ ім. Шевченка, 2013. – Вип. 14 (273). – Ч. ІІІ. – С. 69-73.
 4. Відтворення засобів стилістичного синтаксису у романі В. Теккерея «Ярмарок суєти» // Наукові записки. Серія «Філологічна»: зб. наук. праць. – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 97-101.
 5. Екранізація роману В.М. Теккерея «Ярмарок суєти» як спосіб відображення і відтворення іронічної дійсності в оригіналі і перекладі // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 88-93.
 6. Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль), ідіолект автора художнього твору // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 160-162.
 7. Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея "Ярмарок суєти" // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 76-79.
 8. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту як предмет наукового дослідження // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 59-71.
 9. Кінематографічність та засоби її відображення у творах Е. Гемінгвея в оригіналі й перекладі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69). № 1. Част. 1. К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2019. С. 148-153.
 10. Розмовна лексика С. Жадана у романі «Ворошиловград» в англійському перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. Випуск 32. Київ: НАУ, 2019. С. 5-11.

Навчально-методичні

 1. Вивчаємо та перекладаємо англійські синоніми: Навч. посібник / За заг. ред. А.Г Гудманяна. – К.: Освіта України, 2008. – 412 с.
 2. Ділова англомовна комунікація: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2016. – 128 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве