Дольник І.М.

dolДОЛЬНИК Ірина Миколаївна
старший викладач кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Сфера наукових інтересів (ключові слова): мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 10

 

 

 

 

Профіль Web of Science (ResearcherID):
publons.com/researcher/1797360/iryna-dolnyk/

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?user=t-juPxcAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-5537-0338

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Iryna_Dolnyk

Профіль Facebook:
facebook.com/iryna.nosko

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12091

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
cutt.ly/dry3x2C
cutt.ly/Ary3mps

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

  1. Семантична переорієнтація лексики як основний метод творення англійських неологізмів // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. – К.: НАУ, 2017. – Вип. 35. – С. 21-26.
  2. Проблеми перекладу лінгвостилістичних особливостей політичної риторики Дональда Трампа // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць [гол. ред. І.Я. Завальнюк]. – Вінниця: Планер, 2018. – Вип. 26. – С.160-167.
  3. До проблеми неперекладності мовних одиниць / Пилипчук М.Л., Дольник І.М. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. – К.: НАУ, 2018 – Вип. 37. – С. 40-46.
  4. Функціонування суспільно-політичних неологізмів в англомовному медіа дискурсі / Дольник І.М., Пилипчук М.Л. // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. – Вип. 7. – С. 74-78.
  5. Фонетичні аспекти мовленнєвого впливу в сучасному американському політичному дискурсі // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – № 11. – С. 42-45.

Навчально-методичні

  1. Практична граматика англійської мови : навч. посібник / Л.Г. Галій, І.М. Дольник. – К. : НАУ, 2019. – 103 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве