Алпатова О.В.

alpatovaАЛПАТОВА Олександра Валентинівна
Заступник декана Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат психологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): психологічна готовність до професійної діяльності; рефлексивний компонент навчальної діяльності; проектування змісту навчальних молів; емпатія викладача; індивідуальний стиль педагога; особливості підготовки майбутніх психологів.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 37

 

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VbQWqr4AAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-8037-3629

Профіль ResearchGate:
https://researchgate.net/profile/Oleksandra_Alpatova2

Профіль Facebook:
https://bit.ly/2tfih5g

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10622

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):
https://bit.ly/30vl0DB

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

  1. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки практичних психологів у технічних університетах: колективна монографія. – К.: НАУ, 2012. – 198 с.

Публікації за фахом

  1. Можливості технології модульного навчання в реалізації суттєвих ознак особистісно-орієнтованого навчання // Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія: зб. наук.праць.- К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2009. - Вип.2.- С.97-102.
  2. Проблема педагогічної взаємодії у системі особистісно орієнтованого навчання// Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіти України». – 2013. - №3.- С. 144-149.
  3. Особливості процесу формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. - № 1-2. – С. 169-177.
  4. Oświatowe środowisko refleksji uczelni wyższej jak czynnik osobowego rozwoju studenta// Problemy nowoczesnej edukacji. Co teraz i co później. Tom IV., wydawnictwo WSL., - 2014.- P. 15-21.
  5. Мотиваційно-смислові характеристики особистості викладача в педагогічному спілкуванні // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип.2 (7). – С.9-15
  6. Конструювання змісту навчальних дисциплін для підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017. – Вип. 1(10). – С. 118 – 121.
  7. Аналіз позиції учасників освітнього процесу закладу вищої освіти при педагогічній взаємодії// Стратегічні орієнтири розвитку НАУ в умовах динамічного освітнього середовища: зб.статей та матеріалів.- К.: НАУ, 2019.- С. 215-229

Навчально-методичні праці

  1. Вікова психологія: Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2007. – 122 с.
  2. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2017. – 140 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве