Здобутки факультету в 2019 році!

Сильна командаПідводячи підсумки 2019 року, ми впевнено дивимось вперед. Наш колектив, наші студенти і стейкхолдери – це команда однодумців, місією яких є забезпечення якості освіти та високих міжнародних стандартів в освітній і науковій сферах. Дякуємо усім, хто був з нами цього року!

У 2019 році факультет лінгвістики та соціальних комунікацій зайняв вагому позицію на ринку надання освітніх послуг через проведення численних, масштабних конгресів, симпозіумів, конгресів, міжнародних та науково-практичних конференцій, конкурсі, програм.

Серед найбільш важливих з точки зору встановлення наукових контактів, розвиток міжнародного співробітництва та напрацювання проектів досліджень був ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація», який об’єднав наукові та науково-популярні заходи з метою формування суспільного дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного й соціально-політичного знання в умовах глобалізації мультикультурного світу.

У межах Симпозіуму підрозділи факультету організували і провели:

 • VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (21-22 березня 2019 року);
 • XІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» (5-6 квітня 2019 року);
 • XІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень» (23-24 квітня 2019 року);
 • VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології» (14 березня 2019 року);
 • ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Соціальна робота як реалізація завдань соціальної політики держави» (28 березня 2019 року);
 • І Міжнародну науково-практичну конференцію «Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування» (20-21 березня 2019 року);
 • Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми термінології:сучасний аспект» (22 березня 2019 року);
 • Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація мови комунікацій у мережевому суспільстві» (26 березня 2019 року);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (1-5 квітня 2019 року);
 • ІІ Науково-практичний семінар «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті» (11 квітня 2019 року);
 • Науково-практичний семінар «Полікульний калейдоскоп: тиждень іноземних мов» (15-19 квітня 2019 року);
 • Всеукраїнський круглий стіл «Соціально-політичні науки в технічному університеті: стан і перспективи» (18 квітня 2019 року).

Серед загально факультетських заходів варто виділити такі:

 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національна ідентичність в мові і культурі» (22-23 травня 2019 року);
 • ХІV Міжнародна науково-методична конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» (14-15 червня 2019 року);
 • Соціологічні читання «Персоналії в соціології» (01 жовтня 2019 року);
 • Науково-практична конференція до 100-річчя з Дня народження М.А. Терещенка «Українське меценатство в контексті формування національної ідентичності» (18-20 жовтня 2019 року);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука культура» (15-16 листопада 2019 року);
 • Філософські читання «Роль інформатизації і глобалізації в демократизації соціуму» (19 листопада 2019 року);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (21 листопада 2019 року).

Але наші заходи не обмежувалися лише класичними науково-практичними конференціями. Постійно на факультеті проводяться тренінги, майстер-класи, коуч-сесії, виставки тематичних робіт студентів, інтерактивні флешмоби, круглі столи. Згадаємо, факультетський захід «Дні науки факультету», який отримав схвальні відгуки студентів та викладачів.

У цьому році на базі НАУ також було організовано участь усіх факультетів університету у Всеукраїнському студентському турнірі з інтелектуальної гри «Scrabble» (загальна кількість учасників – 158 студентів); стартував довгоочікуваний освітній проект Soft Skills, зорієнтований на розвиток міжособистісних, комунікаційних та соціальних навичок; на базі спорткомплексу НАУ проведено перший у цьому навчальному році шаховий турнір – відкритий «Кубок Декана ФЛСК». В «ART-house» гуртожитку № 5 факультету лінгвістики та соціальних комунікацій вперше в університеті відбувся відкритий змагальний турнір інтелектуально-психологічної гри «Mafia Tour 2019», у якому брали участь викладачі та студенти НАУ.

Важливим та пріоритетним напрямком Факультету залишається наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

У 2019 році налагоджено співпрацю в таких галузях: академічний обмін студентів та викладачів; забезпечення навчальними матеріалами з метою вивчення іноземної мови; надання студентам та викладачам можливості стажування з отриманням стипендії. Взірцевою, у 2019 році, можна назвати кафедру іноземної філології (співробітництво із Інститутом шведської мови, Королівство Швеція), кафедри історії та документознавства (співробітництво із Університетом Миколая Коперника, Республіка Польща).

Викладачі та студенти Факультету також не стоять осторонь сучасних потреб освітньої діяльності викладачів вищої школи та активно долучаються до програма міжнародного обміну, виграють гранти, розробляють власні проекти, підвищують рівень володіння іноземною мовою. До прикладу, у червні 2019 року доцент кафедри авіаційної психології О.М. Горський пройшов закордонне стажування (Staff Mobility for Training) за програмою академічної мобільності Erasmus+ у Політехнічному університеті Лейрія / Polytechnic Institute of Leiria (Португалія), а З 25 травня по 2 червня 2019 року старша викладачка кафедри соціології та політології Грищенко Н.І. в рамках конкурсного відбору, який проводила громадська організація «Мережа ініціативної молоді» у партнерстві з Програмою Європейського Союзу «Erasmus+» пройшла міжнародне стажування для молодіжних працівників на тему молодіжної роботи в молодіжних центрах «UPGRAIDE» в м. Таллінн, Естонія. Студентка 302 групи кафедри англійської філології і перекладу Лисенчук Наталія, яка вивчає шведську мову на факультативі «Шведська мова», отримала грант і навчалася на літніх мовних курсах від Шведського інституту у Швеції. Судентка 307 групи кафедри авіаційної психології Ігнатенко Дарина взяла участь у проекті Erasmus+training course “Open up the borders of your mind” (15-24 жовтня 2019 р., м. Мінськ, Білорусія).

Двадцять п’ять викладачів факультету завершили навчання на Перших Київських державних курсах іноземних мов та отримали сертифікат В2.

Студенти беруть участь та перемагають в всеукраїнських та міжнародних конференціях, стипендіальних програмах, конкурсах та олімпіадах. Лише у 2019 році маємо двох переможниць престижної стипендіальної програми з підтримки талановитої молоді Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» – Марина Гензель та Катерина Акастьолова. Дипломованих переможців конкурсів студентських наукових робіт (Юлія Гакал); студентський творчих фахових конкурсів (Олексій Неборак); Всеукраїнських олімпіад (Лілія Федорів – студентка 4 курсу спеціальності 035 «Філологія»; Ольга Корнєєва – студентка 3 курсу спеціальності 053 «Психологія», Міжнародного конкурсу молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного реального та ідеального», організованого французьким Інститутом соціологічних та антропологічних досліджень Університету Монпельє (студентка спеціальності 054 «Соціологія» Евгенія Конотопець), ХІІІ Всеукраїнського студентського конкурсу перекладу (студент 4 курсу спеціальності 035 «Філологія» Олексій Неборак).

Факультет приділяє значну увагу виховній роботі та роботі зі студентським складом. На факультеті є 7 випускових кафедр, 57 академічних груп та 57 наставників. На кожній випусковій кафедрі є старший наставник, який коригує роботу наставників академічних груп та безпосередньо співпрацює з деканатом. Створена група в Viber, в яку входять наставники академічних груп 1-3 курсів. Діє група студентської ради, в яку входять більше 500 студентів. У групу Товариства молодих учених входить більше 400 студентів факультету.

На факультеті ведеться постійна робота з аналізу перспективних та популярних спеціальностей підготовки з урахування ринку праці та перспектив його розвитку. Наслідком цієї аналітичної роботи є відкриття нових спеціальностей як на ОС «Бакалавр», так і на ОС «Магістр».

За останні три роки було відкрито набір на такі спеціальності: 033 Філософія для ОС «Магістр», 052 Політологія для ОС «Бакалавр», 053 Психологія ОПП «Психологія бізнесу», 054 Соціологія ОПП «Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів».

Така політика дозволяє факультету щороку збільшувати кількість здобувачів вищої освіти. Цього року нами була подолана межа в 1000+ студентів денної форми навчання.

Постійно надається можливість прослухати лекції-бесіди та тренінги від потенційних роботодавців та стейкхолдерів. Згадаємо деякі з них: зустріч студентів з Долінцем Богданом Ігоровичем (виконавчий директор Інституту Менеджменту та Стратегій, начальник навчального центру ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), Демидою Соломією Михайлівною (головний спеціаліст відділу організації діяльності підпорядкованих інтернатних установ та реформування системи соціальних послуг Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації; випускниця кафедри соціальних технологій Національного авіаційного університету).

Факультет бере активну участь у реалізації проекту цифровізації університету. Зокрема, ми успішно пройшли стадію випробування системи Primadoc по роботі з навчальними та робочими навчальними програмами, вчасно опрацьовує електронні документи. Всі завідувачі кафедри та відповідальні особи мають відповідні акаунти в системі. Здійснюється моніторинг виконання доручень.

Для ділового спілкування, спілкування зі усіма стейкхолдерами використовується як живе спілкування, так і усі засоби сучасних інноваційних технологій. Станом на 01.12.2019 Відділом комунікацій НАУ були акредитованими більше 20 інформаційних ресурсів факультету.

Факультет активно використовує інформаційні можливості НАУ, потужності бібліотеки, репозитарію тощо. За минулий навчальний рік факультетом було опубліковано 680 новин, 98 з яких розміщено на сайті університету. Весь контент транслюється в соціальних мережах Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, каналах Телеграм і Вайбер.

На факультеті працює Спеціалізована вчена рада Д 26.062.15 з присудженням наукового ступеня зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Продовжує зростати кількість викладачів з ступенем кандидата та доктора наук, зокрема, у 2019 році, пройшли захист дисертаційної роботи та/або готовляться до її офіційного захисту – 5 осіб. У цьому ж році високу якість організації освітнього процесу підтвердили спеціальності «Філологія» отримавши сертифікат про акредитацію магістратури; спеціальність «Психологія» освітньої програми «Психологія бізнесу» та «Практична психологія», які підготували акредитаційні справи ОС «Магістр» відповідно до нових вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зокрема, в цьому році експертами Національного агентства стали декан факультету Ягодзінський С.М. та завідувач кафедри історії та документознавства Тюрменко І.І. Ще сім співробітників факультету проходять навчання, за результатами якого отримають статус експерта. Завідувачі кафедр авіаційної психології Л.В. Помиткіна, іноземної філології О.В. Ковтун стали членами ради МОН з оцінки наукової діяльності закладів вищої освіти.

Потужність наукового ресурсу Факультету підтверджується й наявністю трьох фахових наукових збірників, які входять до міжнародних науковометричних баз даних Index Copernicus, DOAJ, ROAD, ScienceIndex, Google Scholar та інших. Зокрема, «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія», Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», Збірника наукових праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах».

Публікаційна активність викладачів також вирізняється особливим географічним різноманіттям – Словаччина, Великобританія, Канада, США, Німеччина, Угорщина, Республіка Польща, Турецька Республіка, Білорусь, Грузія, Італія, Іспанія, Фінляндія, Республіка Хорватія.

За 2019 рік вийшло друком близько 200 публікації, з них – 130 статей у фахових виданнях; 25 – у виданнях Web of Science і Scopus. Книги наших викладачів видаються відомими українськими видавництвами та користуються попитом по всій країні. Опубліковано дві монографії англійською мовою у виданнях країн ЄС.

Науково-педагогічні працівники активно підвищують кваліфікацію (стажування) у закордонних та вітчизняних установах. Лише за 2019 рік загальна кількість науково-педагогічних працівників, які підвищували кваліфікацію складає близько 80 осіб. Кафедри також охоче приймають колег з інших установ для проходження стажування, до прикладу, тут варто відзначити кафедру авіаційної психології, яка успішно розробила та організувала курси підвищення кваліфікації викладачів психологів ЗВО за програмою МОН «Проект 45+».

Не залишається осторонь і спортивна складова, яка в цьому році подарувала Факультету не лише майстра спорту, однак – численні перемоги на всеукраїнських та міжнародному рівнях з футболу, волейболу, дзюдо, спортивної аеробіки, настільного тенісу, перетягування канату. Загалом, у 2019 році, кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки провела 14 змагань різного рівня з яких найбільш значущі : «Універсіада НАУ» (з 7 видів спорту), «Кубок Ректора НАУ» (з 4 видів спорту) та «Кубок Африки» з футзалу. У чому не можливо не побачити заслуг та простежити відданість своїй справі таких викладачів, як: Дейнеко І.В. (футзал), Оргєєва С.В. (спортивна аеробіка), Скидан І.В. (перетягування канату). Приємно відмітити, що старший викладач кафедри Ракитіна Т.І. у 2019 році була відзначена «Золотим свистком» Європейською федерацією гандболу, тобто вищою суддівською нагородою.

Факультет використовує спонсорську допомогу для поточного ремонту та закупівлі обладнання. За 2019 н.р. було відновлено 4 аудиторії, придбано 4 комп’ютери, 1 ноутбук, 1 пристрій обігріву UFO, 2 проектори, 2 екрани (один – розміром 2 на 3 метри), 2 мультимедійні системи, канцелярські товари, рекламні буклети, стенди тощо.

І зрештою, чи є факультет лінгвістики та соціальних комунікацій привабливим для студентів? Соціологічне дослідження «Думки першокурсників про Національний авіаційний університет», яке провела навчальна лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів (лютий 2019 р.) статистично підтвердило – так! Бажання викладачів поглиблювати та вдосконалювати свій професійний рівень, активна громадянська позиція, прагнення до реалізації суспільно важливих проектів є найбільш переконливими доказами правильності обраного нами шляху. Про це говорять і гарні показники набору студентів 2019 року. Ефективність стратегії роботи Приймальної комісії факультету підтверджується тим, що 2019 року ФЛСК став другим по університету за кількістю взятих на навчання студентів І курсу очної форми навчання. Також факультет посів друге місце за кількістю набраних студентів контрактної форми навчання.

Ми привабливі для абітурієнтів, ефективні гравці у підготовці фахівці для сучасного ринку праці, надійні партнери. Долучайтеся до нас! Працюйте з нами! Навчайтеся у нас!

Офіційний сайт факультету

http://gmi.nau.edu.ua/

Сторінка факультету в мережі Facebook

https://www.facebook.com/nauguman/

Фотоколаж «ФЛСК: 2019 рік – рік нашого життя»

https://www.youtube.com/watch?v=KXiSH3pegsM

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве