Струк І.В.

87878СТРУК Ірина Василівна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент,
вчений секретар факультету

Сфера наукових інтересів (ключові слова): Теорія та практика перекладу у площині мов англійська-українська; художній переклад; мовні аномалії; афро-американський вернакуляр; переклад діалектизмів.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 40

 

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TkvKl1wAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-8128-0205

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Panchuk2

Профіль Facebook:
https://www.facebook.com/irina.panchuk.7

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11774

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):
http://bit.do/fmLhe

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. Казус у перекладі зачинів та кінцівок українських народних казок // Лінгвістика : збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 281-284.
 2. Погляд у «чорний ящик» свідомості перекладача : когнітивний аспект // Фаховий та художній переклад : теорія. методологія, практика : збірник наукових праць. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 346-351
 3. Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення у перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами) / А.Г. Гудманян // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. –С. 52-55
 4. Стратегії відтворення аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їхніх перекладів українською та російською мовами) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. – К. : Університет «Україна», 2014. – Вип. 30. – С. 83-97
 5. Прокльони – друге життя : на матеріалі українського та російського перекладів історичної хроніки В. Шекспіра «Річард ІІІ» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 317-319
 6. Відтворення граматичних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їхніх перекладів) // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 2. – С. 145-48
 7. Особенности передачи в переводе диалектизмов // Современные концепции развития науки: сборник статей Международной научнопрактической конференции. – Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – С. 83-85
 8. A Note On Jim In “Huck Finn”: Phonological Aspect // Язык и культура в эпоху глобализации. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. – С. 110-117
 9. Відтворення лексичних аномалій діалектного мовлення персонажів в українських перекладах твору Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 153-159
 10. Адекватність та еквівалентність у перекладі мовних особливостей / А.В. Сітко // Sciences of Europe. – Прага (Чехія), 2016. – Вип. 10 (10). – С. 122-126
 11. Фонографічні аномалії діалектів в українських перекладах творів Марка Твена // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 332-334.
 12. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г.Г. Єнчева // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К. : Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С. 69-80
 13. Збереження статусу-кво діалектів у перекладі // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика. – К. : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 362-366.
 14. Граматичні аномалії мови в перекладах / А.Г. Гудманян, Г.Г. Єнчева // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Vol. 1. – 2(6). – Warszawa, Polska : Aleje Jerozolimskie, 2016. – P. 170-174.
 15. Комунікативне навантаження риторичних питань у художньому мовленні / А.В. Сітко // Одеський лінгвістичний вісник , 2017. - № 9 (Т. 1). - С. 331-335
 16. Розмовна природа анімаційних фільмів / О.В. Полякова // Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження : матеріали Міжнародна науково-практична конференції / Університет Марії Кюрі-Склодовської. – Люблін : Польща, 2017. – С. 171-173
 17. The principles of English and Ukrainian Interrogative sentences classification / А.В. Сітко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 10. – С.139-141
 18. Перекладацька неточність у перекладі фахового-контенту веб-сайтів / А.В. Сітко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. – К. : Університет «Україна», 2018. – Вип. 37. – С. 67-75
 19. Особливості перекладацького відтворення електронного гіпертексту // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 15. – С. 77-81
 20. Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів / А.В. Сітко, А.Г. Гудманян // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: збірник наукових праць. – № 5. – Львів, 2019. – С.48-54

Навчально-методичні праці

 1. Основи наукової діяльності: методичні рекомендації. – К.: НАУ, 2019. – 32 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве