Сидоренко С.І.

SydorenkoСИДОРЕНКО Сергій Іванович
завідувач кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): історія англійської мови; перекладознавство; діахронічний переклад; граматика англійської мови; викладання іноземних мов; ІКТ навчання

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 76 

 

Профіль Scopus:
scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202445761

Профіль Web of Science (ResearcherID):
https://publons.com/researcher/2000337/sergiy-i-sydorenko/

Профіль Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=IFcgO_8AAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0001-7265-559X

Профіль ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Sydorenko

Профіль Facebook:
https://www.facebook.com/sergiy.sydorenko.7

Профіль на сайті НТБ НАУ:
http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11026

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
https://cutt.ly/DreLwH2
https://cutt.ly/NreLyfx
https://cutt.ly/sreLioY

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. Формальний стан і функціональний діапазон дієслівних перфектних форм у творах Дж.Чосера / Сидоренко С.І., Андрушенко О.Ю. // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. - № 14. – С. 231-235.
 2. Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів / Євченко В.В., Сидоренко С.І. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – № 19. – С.108-112.
 3. Формування піджинів та креолів як соціолінгвістичний процес / С. Сидоренко, Т. Довбня // Наукові записки. – Випуск 75 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 250-252.
 4. Міжваріантний переклад як соціолінгвістичне явище // Мовні і концептуальні картини світу. – КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26. – Частина 3. – С. 105-109.
 5. Народження англійської наукової термінології: конфлікт мов // Українська наукова термінологія: збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу» № 2. Київ, 11 грудня 2009 р.
 6. Відтворення інтертекстуальності роману Ш. Бронте «Джен Ейр» в українському перекладі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Частина І. – 2010. – № 13 (200). – С. 150-156.
 7. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історії англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу. – КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212.
 8. Місія перекладача в історичній перспективі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Частина ІІ. – 2011. – № 9 (220). – С. 180-185.
 9. Rewriting Chaucer: Some Dimensions of Middle English – Modern English Translation // Journal of Siberian Federal University. – Humanities and Social Sciences. – 2011. – 4(10). – P. 1462-1472.
 10. Внутрішньомовний переклад: види та функції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2012. – № 13 (248). – С. 221-231.
 11. Reflection of the Medieval Reality in Modern English Translation (a Case Study of Geoffrey Chaucer’s “Miller’s Tale”) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 7(61): в 3-х ч. – Ч. 3. – C. 144-149.
 12. Посол современной украинской литературы в России (переводческая деятельность Елены Мариничевой) // Przestrzenie Przekladu 2 / pod redakcja Jolanty Lubochy-Kruglik i Oksany Malysy. – Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. – Nr. 3644. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2017. – С. 371-380.
 13. Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи / Ковтун О.В., Сидоренко С.І. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2018. – Вип. 1 (12) – С. 52-60.
 14. A victim of prudishness. Chaucer’s Miller’s Tale retold over the centuries // Babel. International Journal of Translation. – Vol. 65:2 (2019). – Pp. 200-221. – DOI: https://doi.org/10.1075/babel.00088.syd.
 15. Поликультурный мир романа Марии Матиос «Солодка Даруся» в оригинале и русском переводе // Przestrzenie Przekladu 3. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2019. – P. 83-96.
 16. Social transformations of speech culture in information age / Artur Gudmanian, Liubov Drotianko, Sergiy Sydorenko, Oksana Zhuravliova and Sergiy Yahodzinskyi // E3S Web of Conferences 135, 03081 (2019). Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081.

Навчально-методичні

 1. Моем В.С. Театр: книга для читання англійською мовою: технологія роботи з текстом і філологічний коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко: навчальний посібник. – 3-е вид., випр. та допов. – Вінниця: Нова книга, 2019. – 364 с.
 2. Л.М.Монтгомері. Анна з Грін Гейблз: книга для читання англійською мовою для студентів спеціальності «Філологія» / технологія роботи з текстом і філологічний коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – 3-е вид., випр. – Вінниця: Нова книга, 2019. – 440 с.
 3. Справа багатої жінки. Вісім оповідань: книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / Агата Крісті: адаптація, технологія роботи з текстом і філологічний коментар В.В. Євченко, С.І.Сидоренко. – 2-ге вид., виправл. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 264 с.
 4. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповідання американських авторів / В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 208 с.
 5. У. Коллінз. Місячний камінь. Книга для читання англійською мовою / Філологічна і методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 728 с.
 6. Ш. Бронте. Джен Ейр. Книга для читання англійською мовою / Технологія роботи з текстом і філологічний коментар Віри Євченко, Сергія Сидоренко. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 616 с.
 7. Комунікативні стратегії: підручник / за ред. А.Е. Левицького. 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 559 с. (Part 3 Units 2, 4. – C. 353-396, 446-485.)
 8. Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна : підручник / за ред. А. Е. Левицького. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 543 с. (Book 2, Unit 5. – С. 473-510)
 9. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) / за ред. А.Е. Левицького. – К.: Логос, 2011. – 263 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве