Профбюро студентів факультету

Профбюро студентів факультету є структурною одиницею Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Національного авіаційного університету (далі – ППОСА НАУ). Основною метою діяльності організації є представництво та захист професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів. Членом ППОСА НАУ може бути будь-який студент та аспірант, який навчається та який визнає Статут профспілки авіапрацівників, виконує рішення профспілкових органів і сплачує встановлені членські внески.

Наші інформаційні ресурси:

Сайт: www.pposa.nau.edu.ua
Telegram: t.me/profkom_nau
Facebook: www.facebook.com/profkomnau
Instagram: www.instagram.com/profkom_nau

Свою діяльність ППОСА НАУ здійснює на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх гаранти діяльності», інших Законів України і нормативно-правових актів, загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права, Конвенції МОП, Статуту профспілки авіапрацівників України та Положення ППОСА НАУ.

У своїй роботі ППОСА НАУ керується наступними принципами:

  • добровільності вступу до ППОСА НАУ і вільного виходу з неї;
  • договірній основі з іншими профспілковими організаціями та об’єднаннями; рівноправності членів ППОСА НАУ;
  • колегіальності в прийнятті рішень колективності і гласності у роботі керуючих органів, їх підзвітності своїй організації;
  • поваги до думки меншості, визнання права на захист та роз’яснення своєї позиції.

 

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве