Студентська рада факультету

Витяг з Положення про Факультет
лінгвістики та соціальних комунікацій

6.7. Органи студентського самоврядування на Факультеті реалізують ефективну участь студентів у вирішенні загальнофакультетських проблем, забезпечують виконання студентами їхніх обов’язків, реалізацію соціальних, економічних та творчих інтересів, також захист прав студентів.

6.7.1. Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської активності студентської молоді, підтримка самодіяльних ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, створення системи комунікацій в студентському середовищі.

6.7.2. Студентське самоврядування в Університеті незалежне від вимог політичних партій та рухів і функціонує згідно з відповідним Положенням.

 

Голова Студентської ради факультету

АНДРУСЕНКО Анастасія 
студентка спеціальності "Психологія"

IMG 78682

  

Голова студентської ради гуртожитку № 5

ІСТРАТОВ Костянтин 
студент спеціальності "Психологія"

IMG 7898

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве