Студентська рада факультету

Витяг з Положення про Факультет
лінгвістики та соціальних комунікацій

6.7. Органи студентського самоврядування на Факультеті реалізують ефективну участь студентів у вирішенні загальнофакультетських проблем, забезпечують виконання студентами їхніх обов’язків, реалізацію соціальних, економічних та творчих інтересів, також захист прав студентів.

6.7.1. Основною метою студентського самоврядування є розвиток громадянської активності студентської молоді, підтримка самодіяльних ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, створення системи комунікацій в студентському середовищі.

6.7.2. Студентське самоврядування в Університеті незалежне від вимог політичних партій та рухів і функціонує згідно з відповідним Положенням.

Товариство молодих учених факультету (ТМУ) створене в 2016 році. Його основною метою є сприяння науковій діяльності студентів, аспірантів і молодих учених, захист їхніх прав, поширення інформації про актуальні наукові події, проекти, гранти, програми обміну, конкурси тощо.

 

Голова Студентської ради факультету

АНДРУСЕНКО Анастасія 
студентка спеціальності "Психологія"

IMG 78682

  

Голова студентської ради гуртожитку № 5

ІСТРАТОВ Костянтин 
студент спеціальності "Психологія"

IMG 7898

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве