Аспірантура. PhD

За роки існування підрозділу (з квітня 2003 року) на базі аспірантури та докторантури пройшли підготовку 125 докторантів, аспірантів і здобувачів), 98 з яких захистили дисертації на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Ефективність роботи аспірантури на рівні 78% дозволяє нам впевнено та з честю запросити на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» (PhD).


З березня 2016 року підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 за № 261. 


Станом на 01.07.2019 року в Національному авіаційному університеті ліцензовані освітньо-наукові програми за такими профільними спеціальностями факультету:

015 – Професійна освіта – ліцензійний обсяг 25 осіб

Гарант програми – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Лузік Ельвіра Василівна (каб. 8.804б)

053 – Психологія – ліцензійний обсяг 15 осіб

Гарант програми – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Помиткіна Любов Віталіївна (каб. 8.1201)

054 – Соціологія – ліцензійний обсяг 10 осіб

Гарант програми – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Хомерікі Олена Андріївна (каб. 8.709)


Також силами кафедр факультету здійснюється прийом вступного іспиту з англійської мови для здобувачів інших спеціальностей аспірантури.

До вашої уваги Програма вступного іспиту з англійської мови для всіх спеціальностей (PhD).

Завантажити...


Строки та правила подання документів на вступ до аспірантури 


Особи, які бажають вступити до аспірантури без участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ докторантури та аспірантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 грудня, 01 березня, 01 червня, 01 вересня).

Вступні випробування проводяться не пізніше, ніж за два тижні до дати зарахування. 


Перелік документів для вступу до аспірантури

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін і включає:

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве