Формування професійних вмінь в реальних умовах

555Студенти-філологи 3-го курсу в червні-липні 2018 року проходили перекладацьку практику на базі бюро перекладів «Альфа-груп». Координаторами практики від університету були доценти кафедри англійської філології і перекладу Т. Крилова і Ю. Плетенецька.

Перекладацька практика на третьому курсі передбачає закріплення здобутих теоретичних знань на практиці, формування професійних вмінь та навичок в реальних умовах письмового перекладу, формування у студентів на базі здобутих теоретичних знань практичних умінь та навичок письмового перекладу в реальних суспільно-економічних умовах, усвідомлення значущості цих знань, оволодіння студентами особливостями праці в реальних умовах письмового перекладу, виховання в них бажання систематично поновлювати та удосконалювати здобуті знання, творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Перекладацька практика реалізується шляхом ознайомлення із структурою і видами діяльності баз практики, а саме, ознайомлення студентів із методикою використання сучасних інформаційних технологій в практиці використання складних перекладацьких завдань, виконання конкретних завдань, які стоять перед організацією-базою перекладацької практики, участі у реальному проекті з перекладу оригінальної англомовної спеціальної літератури.

Всі студенти успішно виконали індивідуальні завдання і дістали позитивні відгуки з боку керівника від бази практики. Студентки Ольга Зіненко і Анна Чалик були відзначені подякою за старанність і високу якість виконаних завдань.

Image-3

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве