035 Філологія


Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

Спеціалізація:

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська

Форма навчання:

денна, заочна

 AFP 18

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве