Наукові напрями кафедри

Кафедра української мови та культури провадить активну наукову роботу із дослідження історичних форм, джерел і генезису української ментальності та культури. У центрі наукових зацікавлень викладачів кафедри – людина, сутнісні риси якої відображено в мові, літературі, побуті, обрядах та звичаях, фольклорі нашого народу.

До актуальних напрямів дослідницької роботи відносяться:

  • проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у семантичному й комунікативно-прагматичному аспектах української мови (Керівник – доц., к.п.н. Приходько О. Ю., відповідальні – доц., к.ф.н. Гайович Г. В., доц., к.ф.н. Зубченко В.М., доц. НАУ Верхулевська Л. Ф., к.ф,н., викл. Колодіна Л. С., викл. Ковалюк О. К.).

  • феномен української культури в загальноєвропейському контексті: сучасні напрями дослідження (Керівник – д.ф.н., проф. Буралкова І.В., відповідальні – доц., к.ф.н. Телеуця          В. В., ст. викл. к.і.н. Разіцький В. .Й., ст. викл. к.і.н. Швед О. В., ст. викл.Чухліб Т.М., викл. Романченко Н. В., викл. Суржик І. О.).

  • культурологічний складова інтерпретації художнього тексту (Відповідальньні – доц., к.ф.н. Сібрук А. В., ст. викладач Щур Н. О., викл. Гульченко Т. І.).

  • лексикографічне опрацювання технічної термінології (Відповідальньні – доц., к.ф.н. Дячук Т. М., доц. НАУ Добровольська Л. А.,ст. викл.Чухліб Т.М., викл. Сидоренко Л. І.).

Також на кафедрі укладається збірник праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах».

 

Опис стану та перспектив міжнародної діяльності

У сфері міжнародної діяльності кафедра української мови та культури ініціює та веде науковий діалог з фахівцями українознавчого та слов’янознавчого напрямків поза межами України. Зокрема викладачі кафедри беруть активну участь в конференціях профільної тематики, які відбуваються закордоном (Велика Британія, ФРН, Польща, Туреччина, Угорщина, Чехія, тощо), публікують свої наукові розвідки в іноземних журналах, що входять до міжнародних реферативних баз, готують студентів до участі в міжнародних конкурсах та олімпіадах, проходять тематичне стажування на базі європейських ВНЗ.

У 2016 році з ініціативи кафедри ректором НАУ було підписано Угоду про співпрацю з Індонезійським університетом «Тelkom», окреслено пріоритетні напрямки співпраці, згідно з якими розроблятимуться конкретні плани роботи, зокрема стипендіальна програма для студентів.

Раз на два роки кафедра організовує Міжнародну наукову конференцію «Українська мова і культура: здобутки та перспективи», співорганізаторами якої в 2016 році виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Univerzita Palackйho v Olomouci, Інститут польської культури та мови ім. Юзефа Пілсудського, Національний музей літератури України. Всього в конференції взяли участь 148 учасників, в тому числі 10 з інших країн (Польщі, Чехії, Туреччини, Франції, Італії, Японії).

Головна рушійна сила наших зусиль – велике бажання встановити тісне співробітництво між зарубіжними та українськими науковими дослідниками, розпочати обмін досвідом у науковій роботі та практиці й врешті більш впливово допомагати студентам, які відчувають однаковий потяг до знань по обидва боки кордону.

В рамках такого співробітництва ми пропонуємо наступні його напрямки:

- обмін працями (можливість публікації викладачів Вашого університету в збірнику, який видає наша кафедра «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах», що видається двічі на рік та входить до РИНЦ, Google Scholar);

- обмін науковцями/індивідуальний обмін (прочитання приватних лекцій, стажування в українському вищому навчальному закладі, проведення презентацій, зустрічей зі студентами, організація зимових та літніх шкіл);

- розробку різноманітних наукових тем з українознавства;

- обмін методиками викладання наукових дисциплін;

- проведення обопільних рецензувань статей, монографій, дисертацій;

- спільне проведення наукових заходів (науково-методичних семінарів, круглих столів, міжнародних конференцій).

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве