Товариство молодих учених факультету

Товариство молодих учених факультету (ТМУ) створене в 2016 році. Його основною метою є сприяння науковій діяльності студентів, аспірантів і молодих учених, захист їхніх прав, поширення інформації про актуальні наукові події, проекти, гранти, програми обміну, конкурси тощо.

Станом на 01.06.2019 року членами ТМУ Інституту є 258 осіб, які активно займаються науковою діяльністю, є членами наукових гуртків кафедр, беруть постійну участь у наукових конференціях, круглих столах, конкурсах, олімпіадах тощо.

Наші контакти
Група в Telegram: Студентська наука ФЛСК
Модератор: Голова ТМУ - Выкторыя Повод 
Соціальні мережі: Instagram

Запрошуємо вас до співпраці!

ТМУ діє на принципах:
1) свободи наукової творчості;
2) добровільності, колегіальності, відкритості;
3) рівності права осіб на участь у діяльності.

У своїй діяльності ТМУ керується Положенням про товариство
молодих учених факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Товариство молодих учених:
1) приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб,
     які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
4) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією
     Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими
     академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
9) співпрацює з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених
     Національного авіаційного університету; узгоджує з ним напрями роботи НТМУ;
10) виконує інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства
     студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, цим та іншими законами України. 

Голова ТМУ

ПОВОД Вікторія
студентка спеціальності "Психологія"

 

 

  

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве