Товариство молодих учених НН ГМІ

Наукове товариство молодих учених Інституту (НТМУ) створене в 2016 році. Його основною метою є сприяння науковій діяльності студентів, аспірантів і молодих учених, захист їхніх прав, поширення інформації про актуальні наукові події, проекти, гранти, програми обміну, конкурси тощо.

Станом на 01.11.2018 року членами НТМУ Інституту є 258 осіб, які активно займаються науковою діяльністю, є членами наукових гуртків кафедр, беруть постійну участь у наукових конференціях, круглих столах, конкурсах, олімпіадах тощо.

Наші контакти
Група в Telegram: Студентська наука НН ГМІ
Модератор: Голова НТМУ - Палій Валерія - 0505628398
Соціальні мережі: Instagram

Запрошуємо вас до співпраці!

НТМУ діє на принципах:
1) свободи наукової творчості;
2) добровільності, колегіальності, відкритості;
3) рівності права осіб на участь у діяльності.

Наукове товариство молодих учених:
1) приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб,
     які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
4) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією
     Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими
     академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
9) співпрацює з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених
     Національного авіаційного університету; узгоджує з ним напрями роботи НТМУ;
10) виконує інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства
     студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, цим та іншими законами України. 

Голова НТМУ

ПАЛІЙ Валерія Валентинівна 
студентка спеціальності "Філологія"

Палій2

  

Заступник Голови НТМУ

КАПІЙ Андрій Орестович 
студент спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"

IMG 89872

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве