Кафедри факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Реалізація проєкту

База реалізації проєкту

Основною базою для реалізації проєкту є Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра іноземних мов і перекладу Національного авіаційного університету.
Кафедра іноземних мов і перекладу НАУ має у своєму розпорядженні комп’ютери, приєднані до мережі Інтернет, програмне забезпечення, необхідне для реалізації проєкту. Усі учасники проєкту мають сформовану інформаційно-комунікаційну компетентність, яка дозволить їм використати наявне обладнання для успішної реалізації завдань проєкту. Матеріально-технічна база (навчальні аудиторії, лабораторія, бібліотека, конференц-зал тощо) є достатньою для реалізації проєкту.
У Національному авіаційному університеті є все необхідне матеріально-технічне (аудиторії, конференц-зали, бібліотеки, лабораторії, мультимедійні дошки, графопроектори, публікаційний відділ тощо) та програмне забезпечення для реалізації основних етапів проєкту.

 

Результати реалізації проєкту: публікації, розробки, наукові заходи

1. Мельник Н. І. Трансформації вищої освіти в період постпандемії в сучасних наукових дослідженнях. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 80. Т. 2. 2022. с. 81–86. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.2.15 (Стаття у фаховому вітчизняному виданні)
2. Мельник Н. І. Особливості готовності університетської спільноти до навчальної та професійної діяльності в умовах війни. Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості (в умовах війни): зб.наук.пр. К. : 2022, С. 101-110. (Тези доповідей)
3. Ковтун О., Кокарєва А., Ладогубець Н. Первинна реакція української університетської спільноти на технологічні виклики забезпечення освітнього процесу в умовах війни. – Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості (в умовах війни): зб.наук.пр. К. : 2022, С. 72-77. (Тези доповідей)
4. Мельник Н. І. Виклики перед науково-педагогічними кадрами вищої освіти в Україні після пандемії: визначення та аналіз проблеми/ Вища освіта в умовах пандемії / Під заг. ред. Н. В. Ладогубець, А. М. Кокарєвої. – К.: Талком, 2021. – С. 117-138. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). (Кол. монографія)

5. Melnyk N., Stepanova T., Sytchenko A., Zaplatynska A., Korniienko I. (2022). Сhallenges for scientific and pedagogical staff of universities after pandemia 2019. Eduweb, 2022, abril-junio, v.16, n.2. P. 9-29. DOI: https://doi.org/ 10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.1 (Стаття у НМБ WOS)

6. Ковтун О.В. Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців у період пандемії та постпандемії: досвід Гарвардського університету // Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зб. наукових праць за матеріалами між. наук.-практ. конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», присвяченої 205-річчю Університету Ушинського / За наук. ред. А. М. Богуш. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022. – С. 44-49.

7. Питальник «Українська наука і студентство не мовчить! Опитування щодо організації освітнього процесу в умовах російської агресії та після пандемії» : підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». / Укл. Н. Мельник, О.В. Ковтун, Н.В. Ладогубець, Л. В. Помиткіна https://docs.google.com/forms/d/1btfyT76_z3CMNZYSlW4Xs9XhVij5-Fy5UUnrMxe63Cw/edit
8. Питальник «Українська наукова спільнота: повернення до роботи в умовах війни. підготовлений в рамках наукового проекту» : підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». / Укл. Н. Мельник, О.В. Ковтун, Н.В. Ладогубець, Е. В. Лузік 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/10NVCXUXZ5coqh1PihPOVV7eo8e2c-TIjPfZx4evYa90/edit#responses

9. Розроблені по реалізації проєкту опитувальники та віртуальна сторінка
1. Українська наука і студентство не мовчить! Опитування щодо організації освітнього процесу в умовах російської агресії та після пандемії. Опитувальник підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». Підготовлений Н. Мельник. 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/1btfyT76_z3CMNZYSlW4Xs9XhVij5-Fy5UUnrMxe63Cw/edit
2. Українська наукова спільнота: повернення до роботи в умовах війни. Опитувальник підготовлений в рамках наукового проекту «Вища освіта в період постпандемії: трансформації, виклики та перспективи». Підготовлений Н. Мельник. 2022 рік. https://docs.google.com/forms/d/10NVCXUXZ5coqh1PihPOVV7eo8e2c-TIjPfZx4evYa90/edit#responses
Науково-технічна продукція по проєкту в період від 31.01.2022 р.
1. Мельник Н. І. Наукова комунікація в період глобальних викликів: соціальне дистанціювання та наукове співробітництво між вітчизняними та зарубіжними ЗВО. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура. К. : 2021, С. 271-280. (Тези доповідей)
2. Kovtun O., Melnyk, Grynyuk S., Rohalska-Yablonska I. (2021) General and communication impacts of the Covid N.-19 pandemic on higher education: Global and Ukrainian dimensions, INTED2021 Proceedings, pp. 9212-9221.doi:10.21125/inted.2021.1925 (Тези доповідей з індексацією у НМБ WOS)
3. Мельник Н., Ковтун О. Перспективи досліджень вищої освіти в період постпандемії: актуальність проблеми та потенціал результатів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2021. 2(19), С.54–63. https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16243 (Стаття у фаховому вітчизняному виданні)
4. Melnyk N., Kovtun O., Postolenko I., Tovkach I. (2020) Peculiarities of humanitarian disciplines high-school teaching staff adaptation to the work in the conditions of forced social distancing provoked by Covid-19 in Ukrainian Universities, ICERI2020 Proceedings, pp. 7749-7758.doi: 10.21125/iceri.2020.1690 (Тези доповідей з індексацією у НМБ WOS)
Розроблена платформа під сторінку проєкту на Facebook:
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%90%D0%A3-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-106874012123735/?ref=pages_you_manage

НАУКОВИЙ ПРОЄКТ

Інформація для оформлення Проєкту 1 page-0001

Документація проєкту

Реєстраційна картка НДДКР

 https://drive.google.com/drive/folders/15c5XNceGPpw72AkXYjCjnzDUK4kpDjgf?usp=sharing

Інформація до проєкту

https://drive.google.com/drive/folders/1uHeBqpA2UIZT2OIObYrU-k18YkdZKmE9?usp=sharing

Листи підтрики

https://drive.google.com/drive/folders/1b9ZWIY4brW3BleecwdALijrCZNTEdyb4?usp=sharing

Експертні висновки

https://drive.google.com/drive/folders/1WlVWB5QrUvCK762bIadcOZexx7B05JHC?usp=sharing

Кафедра англійської філології і перекладу
Sidirenko

Завідувач кафедри – Сидоренко Сергій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка (1988) – англійська та німецька мови; аспірантура Санкт-Петербурзького державного університету (1993). У 1993 р. отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук, у 2000 р. –  вчене звання доцента. Напрямок наукових досліджень: історія англійської мови, історія перекладу, внутрішньомовний переклад. 

 

Розташування: Корпус №8, ауд. 8-1403 (14 поверх)
Телефон: (044) 406-68-36
e-mail:   завідувача кафедри:  k_afp@nau.edu.ua
    кафедральний:  afpnau@i.ua
    ученого секретаря:  k_afp@nau.edu.ua

WEB-сайт Кафедри англійської філології і перекладу

Кафедра авіаційної психології
pomitkina

Завідувач кафедри – Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор. Освіта: Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів» (1985 р.); Київський народний університет технічного прогресу за спеціальністю «Практична психологія» (1995 р.). Кандидат психологічних наук з 2005 року. Доктор психологічних наук з 2014 року. Професор кафедри авіаційної психології з 25 лютого 2016 року. Напрямок наукових досліджень: психологія прийняття рішень, психологія сім`ї, психологія праці й відпочинку, постстресова реабілітація.

 

Розташування:    Корпус № 8,  ауд. 1207 (12 поверх)
Телефон:              (044) 406-72-78

e-mail: завідувача кафедри:       
 lyubvit@bigmir.net
  кафедральний:  k_aps@nau.edu.ua
  ученого секретаря:  k_aps@nau.edu.ua

web-сайт кафедри авіаційної психології

Кафедра іноземних мов за фахом

3

Завідувач кафедри – Акмалдінова Олександра Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор. Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1962, з відзнакою). У Національному авіаційному університеті працює з 1962 р. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 1978 році. Вчене звання доцента отримала у 1981 р., вчене звання професора – у 1992 р. Напрямки наукових досліджень: проблеми англійської філології (термінознавство, комунікативний синтаксис, лексикографія) та методики викладання іноземних мов.

 

Розташування: Корпус №8, ауд. 1307 (13 поверх)
Телефон: (044) 408-28-81
e-mail завідувача кафедри: k_imf@nau.edu.ua
  кафедральний: kimf@ukr.net

web-сайт Кафедри іноземних мов за фахом

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики

4

Завідувач кафедри - Шостак Оксана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент. Освта: Київський державний педагогічний  університет ім. О.М. Горького (1992) – російська мова та література, іноземна мова. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 1998 р. Напрямки наукових досліджень: прикладна лінгвістика, американські студії, компаративістика.

 

Розташування Корпус  №8, ауд. 1104 (11 поверх)
Телефон: (044) 406-70-63
e-mail:    завідувача кафедри:    appliedling@ukr.net
  кафедральний: appliedling@ukr.net
  ученого секретаря: k_ipl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Кафедра іноземної філології

kovtun

Завідувач кафедри – Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (1995) – російська мова i література, англійська мова. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук здобула у 1999 р., ступінь доктора педагогічних наук – у 2013 р. Напрями наукових досліджень: теорія i практика мовної підготовки фахівців авіаційної галузі у вищій школі, методика підготовки перекладачів галузевої літератури, українська та англійська авіаційна термінологія, переклад галузевої літератури.

 

Розташування:   Корпус №8, ауд. 1512а (15 поверх)
Телефон: (044) 406-68-37
e-mail: завідувача кафедри:  olena-737@ukr.net
  кафедральний: k_ifl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри іноземної філології

Кафедра історії та документознавства

6

Завідувач кафедри: Тюрменко Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор. Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1980) – історія, суспільствознавство, методика виховної роботи. Аспірантура Київського державного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук (1983). Докторантура Київського державного університету імені Тараса Шевченка (2001), професор з 2004р. Напрямок наукових досліджень: історія діловодства, архівістика, біографістика, історія культури. Наукове стажування: Національні архіви Франції (2014), Новий державний архів Литви (2018), Каунаський окружний архів, Литва (2018), Національний архів Фінляндії. 

Розташування Корпус №8, ауд. 602 (6 поверх)
Телефони: (044) 406-77-02, (044) 406-73-00
e-mail завідувача кафедри:    
 tira@nau.edu.ua
  кафедральний: k_ikl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри історії та документознавства

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Luzik 2Завідувач кафедри - Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1963), спеціальність «Механіка». У 1968 році отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.; у 1997 році отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальностями «Професійна педагогіка», «Методика навчання» (спеціальних дисциплін). З 1997 по 2000 р.р. – професор кафедри теоретичної механіки НАУ; з 2000 - завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти НАУ.

Сфера наукових інтересів: пов'язана з теоретичним та методологічним обґрунтуванням вдосконалення системи вищої технічної освіти, що відповідає основним стандартам Європейської вищої школи.. Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 200.

За трудові заслуги в інноваційних технологіях педагогічної діяльності має наступні нагороди та звання:

Розташування:   Корпус № 8, ауд. 804б (8 поверх), ауд. 706 (7 поверх)
Телефони: (044) 406-76-31
web:   https://pppo.nau.edu.ua  
e-mail завідувача кафедри:

elvira.luzik@npp.nau.edu.ua

  кафедральний:

prps@npp.nau.edu.ua

t.me/nau_flsc

https://www.facebook.com/groups/1480491815440967/?ref=share

web-сайт Кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Кафедра соціології та політології

66

Завідувач кафедри – Хомерікі Олена Андріївна, доктор соціологічних наук, професор. Освіта: Національна академія державного управління при Президентові України (2008) – магістр державного управління. У 2014 році отримала науковий ступінь доктора соціологічних наук. У 2016 році присвоєно вчене звання професора. Напрямок наукових досліджень: соціологія освіти, соціокультурні проблеми, педагогічна галузь, сфера соціології праці і управління.

  

Розташування
Корпус № 8, ауд. 707 (7 поверх)
Tелефони: (044) 406-71-53, (044) 408-32-40
e-mail завідувача кафедри:   khomeriki.helen@gmail.com
   кафедральний: k_socio@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри соціології і політології

Кафедра соціальних технологій

kotiko

Завідувач кафедри – Котикова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Київський державний інститут театрального мистецтва (1980) – театрознавець. У 1989 р. отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Ступінь доктора педагогічних наук здобула у 2012 р. Напрямок наукових досліджень: практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців; ігрові технології у підготовці майбутніх фахівців.

 

Розташування
Корпус № 8, ауд. 1204 (12 поверх)
Tелефони: (044) 497-72-63, (044) 408-32-40
e-mail завідувача кафедри:   k_pst88@nau.edu.ua 
     

web-сайт Кафедри соціальних технологій

Кафедра української мови та культури

Litvinskaya 256656

Завідувач кафедри – Литвинська Світлана Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент. Освіта: Київський університет  імені Тараса Шевченка (1993) – українська мова та література. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 2008 р. Напрями наукових досліджень: теорія і практика мовної підготовки фахівців авіаційної галузі у вищій школі, українознавство, літературознавство, термінологія, документознавство, соціальні комунікації, інформаційні мережі, науковий дискурс, методика викладання української мови та дисциплін документно-комунікаційного циклу в ЗВО. 

 

Розташування Корпус № 8, ауд. 903 (9 поверх)
Телефони: (044) 406-75-83, (044) 406-77-14

web: https://umk.nau.edu.ua/

e-mail завідувача кафедри:   svitlana.lytvynska@npp.nau.edu.ua
  кафедральний: k_ukr@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри української мови та культури

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве