Навчальні дисципліни, які викладає кафедра 

ОС «Бакалавр» 

 • Вступ до фаху
 • Архівознавство
 • Сучасні інформаційні технології
 • Нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності
 • Соціальні комунікації
 • Аналітико-синтетична переробка інформації
 • Комп’ютерні технології в діловодстві
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Діловодство
 • Документознавство
 • Документне забезпечення діяльності організації (за фаховим спрямуванням)
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Адміністративне та трудове право
 • Управлінське документознавство
 • Кадровий менеджмент
 • Стандартизація інформаційно-документних технологій
 • Системи управління базами даних
 • Інформаційний менеджмент
 • Етика і психологія ділового спілкування
 • Нотаріат
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 • Системний аналіз інформаційних процесів
 • Електронний документообіг
 • Організація зв’язків з громадськістю
 • Інтернет–технології та ресурси
 • Захист інформації
 • Дві іноземні мови

 

ОС «Магістр» 

 • Сучасний піар-технології та реклама в інформаційній діяльності
 • Організація діяльності аналітичних служб
 • Методи та організація наукових досліджень у документознавства та інформаційній діяльності
 • Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ
 • Електронне урядування
 • Державна інформаційна політика
 • Документно-інформаційні ресурси
 • Політична аналітика та прогнозування
 • Система управління документообігом
 • Кіберзагроза інформаційній сфері
 • Інформаційні війни
 • Консолідована інформація
 • Корпоративна етика
 • Інформаційні технології в управлінні персоналом

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве