Навчальні дисципліни

  • «Іноземна мова» (англійська, німецька) студентам спеціальностей 053 Психологія, 054 Соціологія, 231 Соціальна робота, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 081 Право.
  • «Іноземна мова (спецкурс)» студентам напрямів підготовки 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030101 Соціологія, 6.130102 Соціальна робота.
  • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» студентам напрямів підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність, 6.030102 Психологія, 6.030101 Соціологія, 6.130102 Соціальна робота, 6.020402 Правознавство.
  • «Практичний курс другої іноземної мови та переклад» студентам спеціальності 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно).
  • «Друга іноземна мова» (німецька, французька, іспанська) студентам напряму підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність.
  • «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови» студентам напряму підготовки 6.020303 Філологія.
  • «Переклад з другої іноземної мови галузевої літератури» студентам спеціальності 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно).
  • «Латинська мова» студентам спеціальності 035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно).
  • «Ділова іноземна мова» студентам спеціальностей 053 Психологія, 054 Соціологія, 231 Соціальна робота, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 081 Право.

 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве