Наукові напрями кафедри: 

  • проблеми методики навчання основних видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння (монологічного та діалогічного), письма та аудіювання;
  • методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням;
  • методика викладання другої іноземної мови;
  • структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості мовних одиниць;
  • проблеми методики викладання ділової іноземної мови;
  • стратегії використання мережі Інтернет у викладанні іноземних мов;
  • основні аспекти міжкультурної комунікації.

 

Організаційно-методична робота:

Організація та проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: культура, освіта, наука» 25-26 листопада 2016 р.

 

Навчально-виховна робота:

Проведення студентської олімпіади з іноземних мов у лютому 2017 року.

Проведення тематичного вечора «Знайомимося з культурою та звичаями Англії, Франції, Іспанії та Німеччини» в листопаді 2016 року.

 

Міжнародна діяльність

Кафедра іноземної філології здійснює активну роботу в царині міжнародної співпраці.

За період 2015 та 2016 років кафедра провела ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей” (11-12 червня 2015 р.); міжкафедральний круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості» (23 жовтня 2015); організувала стажування доцента Желуденко М.О. в університеті Грац (Австрія, липень 2015); проводила зустрічі студентів з носіями іноземних мов (регулярно впродовж зазначеного періоду); залучала іноземних громадян до наукових заходів кафедри (науковці з Італії, США, Російської Федерації) (регулярно впродовж зазначеного періоду); завідувач кафедри Ковтун О.В. увійшла до редколегії міжнародного періодичного наукового журналу “The Unity of Science” (м. Відень, Австрія, 2015-2016 рр.).

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве