Кафедри факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Кафедра англійської філології і перекладу
Sidirenko

Завідувач кафедри – Сидоренко Сергій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка (1988) – англійська та німецька мови; аспірантура Санкт-Петербурзького державного університету (1993). У 1993 р. отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук, у 2000 р. –  вчене звання доцента. Напрямок наукових досліджень: історія англійської мови, історія перекладу, внутрішньомовний переклад. 

 

Розташування: Корпус №8, ауд. 8-1403 (14 поверх)
Телефон: (044) 406-68-36
e-mail:   завідувача кафедри:  k_afp@nau.edu.ua
    кафедральний:  afpnau@i.ua
    ученого секретаря:  k_afp@nau.edu.ua

WEB-сайт Кафедри англійської філології і перекладу

Кафедра авіаційної психології
pomitkina

Завідувач кафедри – Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор. Освіта: Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів» (1985 р.); Київський народний університет технічного прогресу за спеціальністю «Практична психологія» (1995 р.). Кандидат психологічних наук з 2005 року. Доктор психологічних наук з 2014 року. Професор кафедри авіаційної психології з 25 лютого 2016 року. Напрямок наукових досліджень: психологія прийняття рішень, психологія сім`ї, психологія праці й відпочинку, постстресова реабілітація.

 

Розташування:    Корпус № 8,  ауд. 1207 (12 поверх)
Телефон:              (044) 406-72-78

e-mail: завідувача кафедри:       
 lyubvit@bigmir.net
  кафедральний:  k_aps@nau.edu.ua
  ученого секретаря:  k_aps@nau.edu.ua

web-сайт кафедри авіаційної психології

Кафедра іноземних мов за фахом

3

Завідувач кафедри – Акмалдінова Олександра Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор. Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1962, з відзнакою). У Національному авіаційному університеті працює з 1962 р. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 1978 році. Вчене звання доцента отримала у 1981 р., вчене звання професора – у 1992 р. Напрямки наукових досліджень: проблеми англійської філології (термінознавство, комунікативний синтаксис, лексикографія) та методики викладання іноземних мов.

 

Розташування: Корпус №8, ауд. 1307 (13 поверх)
Телефон: (044) 408-28-81
e-mail завідувача кафедри: k_imf@nau.edu.ua
  кафедральний: kimf@ukr.net

web-сайт Кафедри іноземних мов за фахом

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики

4

Завідувач кафедри - Шостак Оксана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент. Освта: Київський державний педагогічний  університет ім. О.М. Горького (1992) – російська мова та література, іноземна мова. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 1998 р. Напрямки наукових досліджень: прикладна лінгвістика, американські студії, компаративістика.

 

Розташування Корпус  №8, ауд. 1104 (11 поверх)
Телефон: (044) 406-70-63
e-mail:    завідувача кафедри:    appliedling@ukr.net
  кафедральний: appliedling@ukr.net
  ученого секретаря: k_ipl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Кафедра іноземної філології

kovtun

Завідувач кафедри – Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (1995) – російська мова i література, англійська мова. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук здобула у 1999 р., ступінь доктора педагогічних наук – у 2013 р. Напрями наукових досліджень: теорія i практика мовної підготовки фахівців авіаційної галузі у вищій школі, методика підготовки перекладачів галузевої літератури, українська та англійська авіаційна термінологія, переклад галузевої літератури.

 

Розташування:   Корпус №8, ауд. 1512а (15 поверх)
Телефон: (044) 406-68-37
e-mail: завідувача кафедри:  olena-737@ukr.net
  кафедральний: k_ifl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри іноземної філології

Кафедра історії та документознавства

6

Завідувач кафедри: Тюрменко Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор. Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1980) – історія, суспільствознавство, методика виховної роботи. Аспірантура Київського державного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук (1983). Докторантура Київського державного університету імені Тараса Шевченка (2001), професор з 2004р. Напрямок наукових досліджень: історія діловодства, архівістика, біографістика, історія культури. Наукове стажування: Національні архіви Франції (2014), Новий державний архів Литви (2018), Каунаський окружний архів, Литва (2018), Національний архів Фінляндії. 

Розташування Корпус №8, ауд. 602 (6 поверх)
Телефони: (044) 406-77-02, (044) 406-73-00
e-mail завідувача кафедри:    
 tira@nau.edu.ua
  кафедральний: k_ikl@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри історії та документознавства

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Luzik 2Завідувач кафедри - Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1963), спеціальність «Механіка». У 1968 році отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.; у 1997 році отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальностями «Професійна педагогіка», «Методика навчання» (спеціальних дисциплін). З 1997 по 2000 р.р. – професор кафедри теоретичної механіки НАУ; з 2000 - завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти НАУ.

Сфера наукових інтересів: пов'язана з теоретичним та методологічним обґрунтуванням вдосконалення системи вищої технічної освіти, що відповідає основним стандартам Європейської вищої школи.. Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 200.

За трудові заслуги в інноваційних технологіях педагогічної діяльності має наступні нагороди та звання:

Розташування:   Корпус № 8, ауд. 804б (8 поверх), ауд. 706 (7 поверх)
Телефони: (044) 406-76-31
web:   https://pppo.nau.edu.ua  
e-mail завідувача кафедри:

elvira.luzik@npp.nau.edu.ua

  кафедральний:

prps@npp.nau.edu.ua

t.me/nau_flsc

https://www.facebook.com/groups/1480491815440967/?ref=share

web-сайт Кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Кафедра соціології та політології

66

Завідувач кафедри – Хомерікі Олена Андріївна, доктор соціологічних наук, професор. Освіта: Національна академія державного управління при Президентові України (2008) – магістр державного управління. У 2014 році отримала науковий ступінь доктора соціологічних наук. У 2016 році присвоєно вчене звання професора. Напрямок наукових досліджень: соціологія освіти, соціокультурні проблеми, педагогічна галузь, сфера соціології праці і управління.

  

Розташування
Корпус № 8, ауд. 707 (7 поверх)
Tелефони: (044) 406-71-53, (044) 408-32-40
e-mail завідувача кафедри:   khomeriki.helen@gmail.com
   кафедральний: k_socio@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри соціології і політології

Кафедра соціальних технологій

kotiko

Завідувач кафедри – Котикова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор. Освіта: Київський державний інститут театрального мистецтва (1980) – театрознавець. У 1989 р. отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Ступінь доктора педагогічних наук здобула у 2012 р. Напрямок наукових досліджень: практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців; ігрові технології у підготовці майбутніх фахівців.

 

Розташування
Корпус № 8, ауд. 1204 (12 поверх)
Tелефони: (044) 497-72-63, (044) 408-32-40
e-mail завідувача кафедри:   k_pst88@nau.edu.ua 
     

web-сайт Кафедри соціальних технологій

Кафедра української мови та культури

Litvinskaya 256656

Завідувач кафедри – Литвинська Світлана Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент. Освіта: Київський університет  імені Тараса Шевченка (1993) – українська мова та література. Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобула у 2008 р. Напрями наукових досліджень: теорія і практика мовної підготовки фахівців авіаційної галузі у вищій школі, українознавство, літературознавство, термінологія, документознавство, соціальні комунікації, інформаційні мережі, науковий дискурс, методика викладання української мови та дисциплін документно-комунікаційного циклу в ЗВО. 

 

Розташування Корпус № 8, ауд. 903 (9 поверх)
Телефони: (044) 406-75-83, (044) 406-77-14

web: https://umk.nau.edu.ua/

e-mail завідувача кафедри:   svitlana.lytvynska@npp.nau.edu.ua
  кафедральний: k_ukr@nau.edu.ua

web-сайт Кафедри української мови та культури

Кафедра філософії

10

Завідувач кафедри - Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор. Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1974). Науковий ступінь доктора філософських наук здобула у 2001 р. Напрямки наукових досліджень: фундаментальне і прикладне знання в умовах постнекласичної науки; філософія мови та комунікацій; філософські проблеми мовознавства; проблеми культури постмодерну та ін.

 

Розташування:   Корпус № 8, ауд. 1003 (10 поверх)
Телефони: (044) 497-53-84, (044) 406-74-01
web http://fls.nau.edu.ua
e-mail завідувача кафедри:  drotlg@nau.edu.ua
  кафедральний: k_fls@nau.edu.ua
  ученого секретаря: filosof@nau.edu.ua

Web-cайт кафедри філософії

Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки

vrzhii

Завідувач кафедри - Вржесневський Іван Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, майстер спорту міжнародного класу, доцент. Освіта: Київський державний інститут фізичної культури (1980). Науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту здобув у 2011 р. Атестат доцента отримав у 2015 р. Напрямок наукових досліджень: зміцнення здоров'я засобами фізичного виховання, розвиток фізичних здібностей з урахуванням особистісного чинника. 

Розташування:   Корпус № 7 (Спорткомплекс)
Телефони: (044) 497-41-25
e-mail завідувача кафедри:   k_spk@nau.edu.ua
     

web-сайт Кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве