Міжнародна наукова конференція "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання"

5557–9 квітня 2015 року кафедра історії та документознавства провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», організовану під егідою міжнародного проекту InterPARЕS Trust. Партнером конференції став Сучавський університет «Штефан чел Мар» (Румунія).

У роботі конференції взяли участь науковці, діячі архівних, музейних та бібліотечних установ з України, Федеративної Республіки Німеччина, Румунії, Турецької Республіки, Республіки Туніс, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Малі, Канади.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася  проректор з  науково-педагогічної роботи і міжнародних зв'язків НАУ, д. п. н. Ірина ЗАРУБІНСЬКА та директор Гуманітарного інституту, д. ф. н., проф. Артур ГУДМАНЯН; модераторами пленарного засідання конференції були завідувач кафедри історії та документознавства НАУ д.і.н., проф., І. І. ТЮРМЕНКО та начальник відділу Вищої ради юстиції України, д. і. н., проф.  Ірина МАТЯШ.

На конференції розглянули широке коло теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних зі збереженням, захистом, поширенням документальної спадщини та доступом до неї в архівних, бібліотечних та музейних установах України. Учасники конференції обмінялися досвідом та обговорили актуальні проблеми запровадження електронного документообігу, архівування електронних документів та організації доступу до них в урядових, освітніх та інформаційних установах.

Начальника відділу Вищої ради юстиції України, д. і. н., проф. ІринаМАТЯШ у своїй доповіді порушила актуальні проблеми, пов’язані з теоретичним осмисленням поняття «архіви як установи пам’яті». На необхідності формування принципів і засад політики національної пам’яті бібліотечними установами України в умовах поширення інтернет-технологій  наголосила завудувач відділу політологічного аналізу НБУ імені В. І. Вернадського, д. н. із соц. ком., ст. наук. співроб. Тетяна ГРАНЧАК. Соціокультурний аспект музейного наративу в пам’яттєвому дискурсі висвітлено в доповіді ст. наук. співроб. Інституту історії України НАН України, к. і. н., доц. Руслани МАНЬКОВСЬКОЇ.

Обмін досвідом та широке обговорення викликала доповідь доктора історії, наукового співробітника Федерального архіву Північної Рейн Вестфалії (Німеччина) Рагни БОДЕН (Ragna BODEN), яка розповіла про порядок комплектування архіву та збереження архівних документів. Ефективним досвідом розроблення стандартів для організації електронного документообігу науковцями та викладачами університету Мармара (Стамбул, Туреччина) поділився доктор, професор, завідувач кафедри інформації та діловодства Хамза ХАНДУР (Hamza KANDUR). Дослідниця з Туніського університету гуманітарних та соціальних наук 9 квітня Інес ШАРФЕДІН (Ines CHARFEDDINE) розповіла про унікальну роботу з відновлення юдейських нотаріальних реєстрів, написаних мертвою арабо-юдейською мовою маалак.

Зацікавлення учасників конференції викликали перехресні доповіді магістранта НТТУ «Київський політехнічний інститут» Ігоря Товкача, начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Київської області, к. і. н. Ольги Бєлої та заступника директора-головного зберігача фондів Державного архіву Київської області Галини Бойко, присвячені запровадженню унікальної інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР». Система дозволила об’єднати в єдину мережу сайт Державного архіву Київської області з електронними архівами області. Вона має інтерактивну пошукову систему за описами фондів, універсальний електронний каталог, електронні журнали, забезпечує користувачів високотехнологічними способами доступу до архівної інформації, залишаючись маловитратною та простою в обслуговуванні.

Репрезентативності веб-сайтів архівних установ, їх ролі в популяризації, збереженні та доступі до цифрової національної пам’яті присвятила свою доповідь д.і.н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марини ПАЛІЄНКО. Про результати науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів та студентів кафедри історії та документознавства ГМІ НАУ в межах міжнародного проекту InterPARЕS Trust щодо стану зберігання історико-культурної спадщини на веб-сайтах державних обласних архівних установ України доповіла завідувач кафедри історії та документознавства ГМІ НАУ Ірина ТЮРМЕНКО. Особливості формування інститутів національної пам’яті в державі Ізраїль проаналізувала у своїй доповіді директор Державного архіву Миколаївської області, д.і.н. Лариси ЛЕВЧЕНКО. Директор громадської наукової організації «Інститут етнічних досліджень» (м. Одеса) Олексій КЕЛЄР поділився досвідом із пошуку матеріалів в архівних джерелах щодо німців, які проживали на території України, проаналізував інформаційний потенціал відкритих інтернет-ресурсів стосовно цього питання.

Про важливу роботу із рятування та збереження національної спадщини у зоні відчуження та про засади формування Чорнобильського науково-інформаційного фонду культурної спадщини розповів заслужений працівник культури України, директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав ОМЕЛЯШКО. Принципи і методи популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка через об’єкти історико-культурної спадщини Шевченківського меморіального комплексу висвітлила наук. співроб. Шевченківського національного заповідника Ольга БІЛОКІНЬ (м. Канів). Тема збереження, вивчення, популяризації колекцій стародруків, що містяться в Педагогічному музеї України, звучала у доповіді директора Педагогічного музею України к. п. н. Олександра МІХНА. Археографічний потенціал архівосховищ Півдня України в контексті вивчення підокупаційного релігійного життя в роки Другої світової війни проаналізував д.і.н., проф., завідувач кафедри Національного транспортного університету (м. Одеса) Микола МИХАЙЛУЦА. Результати дослідження щодо діяльності Дум на початку ХХ ст. були висвітлені у доповіді д. і. н. , проф. кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету Олександра КОНИКА. Унікальна колекція мисливської зброї з Музею техніки Богуслаєва (м. Запоріжжя) була представлена у доповіді ст. наук. співроб. музею Дмитра ЛОГАЧОВА.

Повідомлення про результати виконання міжнародного проекту в межах ЄС «Проблеми збереження нерухомої культурної спадщини України (2012–2014)» зробила к. арх., проф., завідувач кафедри дизайну інтер’єру НАУ, віце-президент Національного союзу архітекторів України, член ІКОМОС, чл.-кор. Академії архітектури України Олена ОЛІЙНІК.

До початку конференції опубліковано збірник матеріалів конференції.

За результатами обговорення доповідей та проведених дискусій ухвалено такі рекомендації:

1. Відзначити ефективність інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР», яка діє в мережі архівних установ Державного архіву Київської області. Звернутися до Державної архівної служби України з пропозицією використовувати «ПОЛІДАР» в системі державних архівів України для організації електронного документообігу.

2. Створити міжнародну дослідницьку групу з питань вивчення національної пам’яті, до складу якої б входили з представники освітніх закладів, архівних, бібліотечних та музейних установ. Доручити д.і.н., проф. Ірині МАТЯШ, д. н. із соц. ком. Тетяні ГРАНЧАК, к.і.н., ст. наук. співр. Р. МАНЬКОВСЬКІЙ та д.і.н. проф. Ірині ТЮРМЕНКО розробити положення про основні напрями діяльності групи. Зареєструвати міжнародну дослідницьку групу в межах міжнародного науково-дослідного проекту InterPARЕS Trust.

3. Організувати на базі кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету та кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка із залученням представників архівних установ України у жовтні 2015 р. науковий семінар, присвячений розвиткові архівних веб-ресурсів та електронного урядування в системі державних архівів України.

4. Дослідницькій групі кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університет в межах міжнародного проекту InterPARЕS Trust розробити концепцію політики зберігання цифрової історико-культурної спадщини на веб-сайтах державних архівних установ України.

Програма конференції:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24364914/site/inform_list/istiriko-rukturna-spadshina_2015.rar

Карта конференції:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zmSTY7qG0uVU.kXy5slUoPUnc

Фотогалерея:
http://kafedra608.in.ua/

img 7554

img 7573

img 7559

img 7584

 

img 7579

img 7642

img 7623

img 7687

img 7674

unnamed

unnamed  2

img 7794

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве