Кафедра педагогіки та психології професійної освіти є випусковою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» освітньої програми «Практична психологія», «Магістр» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогіні науки» освітньої програми «Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти», «Доктор філософії» за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

До складу кафедри педагогіки та психології професійної освіти входять 13 штатних науково-педагогічних працівників, 3 фахівця навчально-допоміжного складу та 6 сумісників. Серед викладачів 15 мають наукові ступені та вчені звання (3 доктора педагогічних наук, 2 доктора психологічних наук, 7 кандидатів педагогічних наук, 4 кандидата психологічних наук).


Структурні підрозділи

У своєму складі кафедра має методичний кабінет та навчальну лабораторію.


Контактна інформація

Кафедра розташована у корпусі № 8, на 7 та 8 поверхах

Завідувач кафедри – ауд. 8.804Б; тел. 406-71-23

Викладацька – ауд. 8.706; тел. 406-75-40

Лабораторія – ауд. 8.802; тел. 406-68-53

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве