Кафедра авіаційної психології є випусковою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Магістр", "Спеціаліст" за напрямом "Психологія". Кафедра готує фахівців психологів до роботи з людьми у різних професійних галузях, й, зокрема, в особливих умовах діяльності. На кафедрі працює 17 науково-педагогічних працівників, серед яких 12 мають наукові ступені та вчені звання (1 доктор психологічних наук, 8 кандидатів психологічних наук, 1 кандидат біологічних наук, 1 кандидат військових наук, 1 кандидат філософських наук).


Структурні підрозділи

У складі кафедри працює науково-методична лабораторія „Психогігієни та психопрофілактики в організаціях з особливими умовами діяльності", діють три предметно-методичні групи, які об'єднують викладачів споріднених навчальних дисциплін.


Контактна інформація

Кафедра розташована у корпусі №8, на 12 поверсі

Завідувач кафедри – ауд. 1201, тел. 406-71-16

Викладацька – ауд. 8.1207; тел. 406-72-78

Лабораторія – ауд. 8.1207(а), тел.406-72-78 

Презентаційний стенд АПСХ

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве